ตำราธูปเทพนิมิต     'ธูปเทพนิมิต'และ 'ตำราธูปเทพนิมิต'


       ธูป เป็นสิ่งที่ใช้ประกอบในการดำเนินพิธีกรรมไม่ว่าศาสตร์โบราณของชาวสยามหรือศาสตร์พลังจิตจากฝั่งโลกตะวันตก ผู้ศึกษาศาสตร์พลังจิตต่างทราบว่าการจุดธูปนั้นมีคุณค่าหรือความหมายมากกว่า การสร้างสรรค์ควันและกลิ่นที่พึงประสงค์ต่อสิ่งที่เราบูชา  ควันของธูป มีพลานุภาพที่เรานึกไม่ถึงทีเดียวโดยเฉพาะธูปที่จัดสร้างเฉพาะที่มีคุณภาพย่อมสร้างสรรค์พลังงาน(ออร่า) ในบริเวณที่ประสงค์  เสริมส่งการต่อจิตกับสิ่งที่เราปรารถนาตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างการบำบัดด้วยจิต (Healing) หรือชำระล้างออร่าที่ไม่พึงประสงค์อย่างได้ผลอย่างดีทีเดียว   การสร้างสรรค์ธูปขึ้นใช้ในศาสตร์พลังจิตเป็นเรื่องลึกซึ้งที่ชาวตะวันตกเพิ่งค้นพบ แต่ ชาวสยามเราค้นพบศาสตร์นี้มานานนับพันปี ทีเดียว  ธูปที่มีคุณภาพสำหรับเรื่องพลังจิต ไม่อาจหาได้ง่ายนักในปัจจุบันที่ พบทั่วไปเป็นเพียงผงเศษไม้และหัวเชื้อน้ำหอมสังเคราะห์ที่ใช้เพียงจุดให้ลุกไหม้และมีกลิ่นเท่านั้นเพราะต้นทุนการจัดสร้างให้ถูกต้องตามแบบชาวสยามโบราณนั้นสูงมาก ธูปที่ดีจึงหาไม่ได้ง่ายนักและไม่มีใครกล้าจัดสร้างตามตำรับการสร้างธูปจริงๆจังๆ เนื่องจากหวังผลทางพานิชย์มากกว่า   การสร้างธูปที่ดีนั้นยุ่งยากมากเพราะแม้แต่ไม้ที่ทำก้านธูปก็ต้องคัดสรรให้ได้ไม้ที่แก่จัดและต้องเป็นไม้มงคลคือไผ่สีสุกเท่านั้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาโบราณ จึงจัดทำธูปและกำยานตามตำรับสยามโบราณประกอบมวลสารเพื่อผลทางพลังจิตโดยตรง  ซึ่งขาดแคลนไประยะหนึ่ง  มีผู้ติดตามสอบถามมามาก เนื่องจากได้ผล เป็นที่พอใจ จึงเผยแผ่สองชนิดคือ

*ธูปเทพนิมิต (ธูปซัด)ใช้ประกอบพิธีกรรมทุกชนิด เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ประสงค์  ห่อละ ๕๙.- บาท
*ธูปเทพนิมิต (ธูป ฟั่น)ใช้ประกอบพิธีกรรมที่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์ สูงกว่าปกติ  พิธีที่กระทำกลางแจ้ง  การชำระออร่า ในระดับลึกซึ้ง ธูป แบบฟั่นนี้ ใช้มวลสารและขั้นตอนการทำมากนานกว่าจะทำได้ครั้งหนึ่ง ห่อละ๕๙.-บาท
            ธูปเทพนิมิต สามารถใช้ประกอบศาสตร์ทางจิตได้ทุกแขนง สามารถใช้ชำระล้างออร่า  การรักษา ด้วยพลังจิต  การต่อจิตกับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์   ตลอดจนโปรแกรมเสริมพลังอำนาจต่อสถานที่ เรียกลาภผล   หรือใช้เป็นสายธารพลังจิตต่อรับพละพลังจากทิพย์สถานที่ประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพสูงกว่าธูปตามท้องตลาดมากเพราะใช้วัสดุมวลสารจริงๆทำ อาทิ ไม้จันทร์หอม   กฤษณาฯ ซึ่งคุณสมบัติธูปทั้งสองแบบนี้ไม่สามารถหาได้ทั่วไปนอกจากทำขึ้นเฉพาะเท่านั้น

       ตำราธูปเทพนิมิต  จัดทำขึ้นเพื่อให้ใช้ธูปนี้อย่างได้ผลมีเนื้อหาเรื่องศาสตร์แห่งธูปที่จำเป็นตั้งแต่  การทำกระถางธูป  การปักธูป การใช้ธูปเสี่ยงทาย การทำนายจากธูปขณะจุด การใช้ธูป เพื่อสร้างสรรค์พลังงานสถานที่  มนต์คาถาที่จำเป็นที่ใช้กับธูป  ฯ จัดทำขึ้นเฉพาะเพียง๓๕๐เล่ม    ราคาเล่มละ๒๕๙.-บาท (มีชุดประกอบโทรสอบถามก่อนส่งเงิน) สำหรับท่านที่สนใจศาสตร์พลังจิต หรือต้องการความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมระดับสูง