มหาละลวยบัวบังใบ

       ของค้ำของคูน ที่ แปลกจากธรรมชาติสามัญ อีกชนิดหนึ่ง  เป็นดอกไม้ ซึ่งเมื่อเห็นแล้วก็คงอดแปลกใจไม่ได้ว่า    ทำไมถึงเป็นได้เช่นนี้ ก็ขอเฉลยเลยว่า  คือ “บัวแฝด” ซึ่งหมายถึงบัวก้านเดียวมีสองดอก  นักพฤกษ์ศาสตร์ได้ ให้ความเห็นว่า เป็นลักษณะผิดปกติที่เกิดกับบัวบางดอกเท่านั้น  กล่าวได้ว่า พันดอกจะพบสักดอกหนึ่งถือว่าบัวชนิดนี้มีคุณานุภาพทางเมตตามหานิยมสูงมาก  ซึ่ง ก็ขอปูพื้นเรื่อง “บัว”  ตามคติไทยโบราณนั้นมีดังนี้
บัวเป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดิน ใต้น้ำการเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ มีสีเขียวหรือน้ำตาลอ่อน ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายขั้น ลักษณะดอกคล้ายรูปกรวย เวลาบานคล้ายกับร่ม ดอกมีสีขาว ชมพู เหลือง ผลคือส่วนที่อยู่ตรงกลางดอก ซึ่งมีเมล็ดประกอบอยู่ภายในจำนวนมาก ลักษณะขนาดสีสรร ของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นบัวไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน เพราะการเปรียบเทียบดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำว่า เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้เบิกบาน นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าช่วยทำให้เกิดความห่วงใยความผูกพันของคนในครอบครัว เพราะสายใยบัวคือ ความห่วงใย ความผูกพัน  สำหรับคนไทยเราจะแบ่งบัวออกตามลักษณะ ได้สองกลุ่มใหญ่ๆก็คือ

 อุบลชาติ (Nymphaea)    หมายถึงบัวพันธุ์ที่มีลำต้นและก้านเรียบเกลี้ยง ไม่มีตุ่ม ลำก้านอ่อนแต่เหนียว จึงสามารถชูดอกพ้นน้ำเพียงเล็กน้อย มีทั้งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เพาะพันธุ์ปลูกไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ ชนิด ดอกมีขนาดแตกต่างกัน กลีบดอกเรียวยาว มีหลายสี และมีทั้งบานกลางวัน และบานกลางคืน นอกจากนั้นบางชนิดยังมักลิ่นหอมอีกด้วย บัวในตระกูลนี้ใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้บ้าง เช่น ก้านของบัวสายนำมารับประทานเป็นอาหาร หัวของบัวขมและดอกของบัวสาย ใช้ทำยา โตนดบัว(ฝัก) มีเมล็ดเล็กๆ รับประทานได้บัวประเภทนี้ได้แก่บัวกินสาย สัตตบรรณ  เศวตอุบล  โกมุท  นิลอุบล  บัวผัน บัวเผื่อน บัวสุทธาสิโนบล 
ปทุมชาติ (Nelumbo)    คนไทยมักเรียกว่า บัวหลวง เป็นบัวชนิดที่มีก้านแข็ง เปราะ มีตุ่มและหนาม ชูก้านพ้นน้ำได้สูง หน้าใบไม่เปียกน้ำ ดอกมีรูปร่างเป็นพุ่มสวย มีทั้งที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ และกลิ่นหอมจัด บานในเวลากลางวัน เมื่อดอกบานแล้วจะแบะออก เกสรหอม เมื่อเกสรร่วงมองเห็นฝักใหญ่ มีเมล็ดกรมนูนขึ้นมา บัวหลวงขึ้นอยู่ทั่วไปตามคลองหนองบึง พุทธสานิกชนนิยมนำดอกบัวหลวงมาบูชาพระ และนำมาปักแจกันตกแต่งอาคารบ้านเรือน นอกจากนั้นยังนำส่วนอื่นๆ มาใช้ประโยชน์เกือบทุกส่วน เช่น เหง้าบัวหรือรากบัว นำมาต้มรับประทานแก้ร้อนใน กระหายน้ำ ใช้เชื่อมน้ำตาลรับประทานเป็นของหวาน นำมาชุบแป้งทอดเป็นของว่าง ใบบัวแก่นำมาใช้ห่อของแทนใบตอง ใบอ่อนนำมารับประทานเป็นยา เกสรตัวผู้เส้นสีเหลือ นำมาตากแห้งเป็นสมุนไพร ใช้ปรุงยาไทย เช่น ยาบำรุงหัวใจ บำรุงประสาท และเป็นยาชูกำลัง เมล็ดบัวใช้รับประทานทั้งดิบและนำมาผสมอาหารคาว ตลอดจนนำมาต้มน้ำตางเป็นของหวาน และเคลือบน้ำตางแห้ง มีสรรพคุณบำรุงครรภ์ และบำรุงกำลัง ดีบัวมีสารอัลคาลอยด์ซึ่งมีสรรพคุณช่วยขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจบัวหลวงมีหลายพันธุ์ มีที่สำคัญระบุไว้ในวรรณคดี เช่น  ปทุมมาลย์ ปัทมา โกกนุต  สัตตบกช   สัตตบุษย์    บุณฑริก
    บัวตามความเชื่อของคนไทย นั้นถือว่ามีความเป็นมงคล หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง  บัวเกิดแต่ตมแต่ก็เบ่งบานสวยงามได้ เปรียบกับ มนุษย์ที่แม้อาจมีชาติกำเนิดต้อยต่ำแต่ก็สามารถพากเพียรจนเจริญรุ่งเรืองได้ฉันนั้น   บัวใช้เป็นเครื่องหมายทางศาสนา  หมายถึงพระ   หรือ เทพเจ้าชั้นสูง  สำหรับบัวแฝดนี้  หลายท่านอาจเข้าใจว่ามีเฉพาะบัวหลวงหรือ ปทุมชาติแต่จากการค้นคว้า พบว่า บัวแฝด เกิดได้ทั้ง  ปทุมชาติ และ อุบลชาติ   ซึ่งเกิดจากการ ผ่าเหล่า ของบัวดอกนั้น ไม่ใช่สายพันธุ์แต่อย่างใด   บัวแฝดนั้นไม่ว่าเป็นบัวชนิดใด ก็นับว่าหายาก  นานแสนนานจะพบสักครั้งหนึ่ง  บางทีอาจพบหลายดอก บางทีดอกเดียวขึ้นกับวาสนา   บัวแฝดถือว่าคือ กัณหา-ชาลี   ในเรื่องเวสสันดรชาดก   มีเรื่องเล่าว่า ชูชกมาขอกัณหา-ชาลีไปเป็นคนใช้ เด็กทั้งสองจึงหนีลงไปแอบซ่อนในสระบัว  กอดคอกันเอาใบบัวปิดหัว อำพรางตัว  จึงเปรียบสระบัวที่พบบัวแฝด  ก็สมมุติถือเอาว่า   บัวแฝดคือกัณหาชาลี  นำมาทำวัตถุมงคลทางเมตตามหานิยมค้ำคูนดีนัก  เพราะ ถือว่ากัญหาชาลีช่วยให้พระเวสสันดรทำสิ่งที่ยากยิ่งคือโพธิญาณให้สำเร็จได้    การจะช่วยในเรื่องที่เล็กกว่าก็ไม่พ้นวิสัย    โบราณาจารย์จึงนำผสมเป็นมวลสาร สำคัญ  แต่มักปิดบังเคล็ดลับขั้นตอนวิธีการ  ถือว่า ทีเด็ดไม้ครู   
         วัตถุมงคลใดมีบัวแฝด ผสมอยู่แล้วจะทรงคุณวิเศษทางเมตตาอย่างที่สุดและค้ำคูนดวงชะตามิให้ตกต่ำ จึงนำไปเป็นส่วนผสมแบบเคล็ดลับ    เช่นการนำไปประกอบยาจินดามณี ที่ร่ำลือ       ดั้งเดิมนั้นการเก็บบัวแฝดแต่ละดอกจะว่าคาถา พระเวสสันดรเรียกกัญหาชาลี  แล้วจึงค่อยเก็บบัวนำมา   จากนั้นอาจปลุกเสกด้วยคาถาบัวแก้วบัวขวัญ   นอกจากนี้ก็มีคาถาบางบทที่มีในคาถาพันหรือเวสสันดรชาดก นำมาใช้ประกอบ เช่นคาถา ชูชกขอสองกุมาร ฯ    บัวแฝดยังนำมาใช้ในการทำยาเสน่ห์แบบให้รักให้หลงได้  แต่ผู้เขียนไม่ส่งเสริมในเรื่องที่ผิดจารีตศีลธรรมจึงขอเว้นไปไม่กล่าวถึง
 

            บัวแฝด  ในแง่วิทยาศาสตร์ อาจเห็นว่า เป็นความผิดปกติทางพันธุ์กรรมหรือผ่าเหล่าแบบหนึ่ง ซึ่งพบได้น้อยมาก แต่ คติชนกลับนับถือว่า เป็นของค้ำของคูน ที่มีคุณวิเศษ แบบ  เมตตามหานิยม  ซึ่งก็คงไม่อาจพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม   แต่สิ่งนี้ก็สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์ทุกรูปทุกนาม ล้วนถวิลหาความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ที่ไม่ต้องแสวงหาที่ไหน ก็อยู่ในใจเรานี่เอง...            

           


ท่านที่สนใจค่ากำนลองค์ละ ๓๒.-บาท
กรุณาเพิ่มค่าจัดส่ง พัสดุลงทะเบียน ๕๐.-บาท

เช่าบูชาทางอีเมล์ได้ที่ web_ounamilit@hotmail.com
กรุณาระบุชื่อ - ที่อยู่ผู้สั่ง และเวลาที่โอนเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ทัศนะ กิ่งกุ่มกลาง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกระบือ เลขบัญชี 018-253396-1
หรือสั่งเช่าบูชาได้ที่ 089-8824311 ครับ