ดีทวีคูณ ซังฮี้


           ท่านอาจารย์ประคอง   รุ่นเจริญได้เมตตา ร่วมกิจกรรมกุศลกับ อุณมิลิต มาโดยตลอด  อาทิ กองทุนอุณมิลิตเพื่อสงฆ์อาพาธ ที่รพ.สงฆ์ ก็สมทบ กองทุนกว่าหนึ่งล้านบาท  ซึ่งกิจกรรมการกุศลด้านต่างๆ ก็ ได้ดำเนินการควบคู่ไปดังได้ประชาสัมพันธ์มาตลอด  และดำเนินการจริง  มีความก้าวหน้า ในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการที่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของท่านอ.ประคอง ฯ ที่ผ่านมาแล้วนั้น ก็มีผู้เคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก และหลายท่านก็ประสงค์ใคร่ที่จะได้ร่วมกิจกรรมการกุศลกับท่านอาจารย์ประคอง  ฯ ทางกองบรรณาธิการจึงเห็นว่าควรดำเนินการ.ให้เกิดความต่อเนื่อง และให้ท่านที่เคารพศรัทธาในท่านอาจารย์ประคอง ได้รับวัตถุมงคลบริบูรณ์ด้วยศาสตร์ศิลป์ ที่ท่านได้ปลุกเสกอธิษฐานจิตเป็นมงคลสักการะ

       จึงจัดสร้าง สัญลักษณ์ มหามงคลดีทวีคูณ  หรือที่รู้จักกันว่า   “มงคลซังฮี้”  ซึ่งเป็นศาสตร์สัญลักษณ์มงคลของชาวจีน ที่มีมานานนับพันปี ทั้งท่านอาจารย์ประคองฯ เองก็ สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนและนับเป็น “พรมงคล” ที่ได้จากอาจารย์ด้วย   โดยจัดสร้างผสานด้วยศาสตร์มงคล   ซังฮี้ ซึ่งหมายถึง   มงคลซ้อนมงคลแปลว่า  ดีแล้วก็ยังดีขึ้นอีก   ในรูปแบบ วัตถุมงคลร่วมสมัยผสานศาสตร์ จีน   ศาสตร์ สยามลุ่มน้ำเจ้าพระยา(นะวิเศษคนคู่)  และวิชา เสน่ห์มอญ    นะรุ่งเรือง  ของท่านอ.ประคองเข้าร่วมกันอย่างลงตัว    ประกอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์สูงค่าด้วยผงธาตุกายสิทธิ์จาก ปราสาทโบราณ(แร่ทองสุวรรณโลหิต)    ผงแก่นจันทร์แดงร้อยปี       และ ผงแก่นโมกแดงซึ่งหาได้ยากมาก  เนื่องจากไม้โมกแดงหรือมวกแดงที่นำยางมาใช้ในการทำน้ำมันโสฬสวังหน้านี้เป็นไม้ที่ไม่มีแก่นหากต้นใดมีแก่นถือว่ามีกายสิทธิ์ลงสถิตมีเทพรักษา (คันทัพเทวา) แก่นจะมีสีแดงสดและหอมมาก  จะทรงคุณอเนกประการ      ผงจูซาอั้ง     ผงว่านมหานิยม   ผงพระกรุเก่าของท่านอ.ประคอง    ผงทรายเจ้าน้ำเงิน   ผงแร่ทรายทอง    ผงว่านไก่แดง  ผงไม้งิ้วแดง  ฯลฯ  ประกอบวิชาตามคติชน  เปิดโอกาสให้ท่านที่ สนใจได้ร่วมการกุศล ซึ่งขณะนี้ท่านอาจารย์ประคองฯได้อธิษฐานจิตเสร็จแล้วจึงปรับกำนล ดังนี้
กำหนดรับมงคลวัตถุได้ตั้งแต่ ๑๕ พ.ค.๕๕

เหรียญนวะโลหะ ดีทวีคูณ(ซังฮี้) กำนล  ๖๙๖.-บาท(จอง) ปรับเป็น ๙๖๙.- บาท
       
(ร่วมกิจกรรม ๑๙๙ เหรียญ)
เหรียญเนื้อทองทิพย์ ดีทวีคูณ กำนล  ๒๐๗.-บาท (จอง)  ปรับเป็น ๒๘๘.-บาท
       
(ร่วมกิจกรรม ๕๐๐ เหรียญ)
เหรียญเนื้อผงดีทวีคูณ แดงมงคล กำนล  ๖๙.-บาท(จอง) ปรับเป็น   ๙๖.- บาท
      
(ร่วมกิจกรรม ๒,๐๐๐ องค์)

          (สำหรับเลข ๖๙.-บาท   ถือเป็นมงคลตามคติตัวเขียนมอญ  หรือ ลานนา  ที่เขียนเป็นรหัสนัย ซึ่งเหมือนเลข 69 แบบอารบิคกลับ  คืออ่านแบบลานนาได้ว่า “ข้าว-ของ-เงิน-คำ” เป็นมงคลคติให้ท่านที่ร่วมบุญ เสมือนทำบุญด้วยข้าว-ของ-เงิน-คำ(ทอง) และอานิสงค์ ทำทานสิ่งใดได้สิ่งนั้นกลับก็ย่อมได้ข้าว –ของ-เงิน-คำ ตอบสนองเป็นอเนกปริยายกลับมาด้วย)รายได้หักค่าใช้จ่าย เข้าการกุศลในนามอ.ประคองฯ   ท่านที่สนใจติดต่อขอร่วมทำบุญได้ที่  สำนักงานนิตยสารอุณมิลิต และ www.ounamilit.com ซึ่งขณะนี้วัตถุมงคลอยู่ระหว่างการอธิษฐานจิต   กำหนดรับมงคลวัตถุ จะแจ้งให้ทราบต่อไป   ต่างจังหวัดโทรสอบถาม (ไม่แน่ใจในความบริสุทธิ์ใจอย่าบูชา)


******* กรุณาสอบถามรายละเอียดในกิจกรรมนี้ให้เข้าใจก่อนส่งเงินมานะครับ*******
กรุณาเพิ่มค่าจัดส่ง พัสดุลงทะเบียน ๕๐.-บาท

เช่าบูชาทางอีเมล์ได้ที่ web_ounamilit@hotmail.com
กรุณาระบุชื่อ - ที่อยู่ผู้สั่ง และเวลาที่โอนเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ทัศนะ กิ่งกุ่มกลาง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกระบือ เลขบัญชี 018-253396-1
หรือสั่งเช่าบูชาได้ที่ 089-8824311 ครับ