หงส์ทองจินดามณี

         พญาหงส์ ถือว่าเป็น สัญลักษณ์มงคล เนื่องจากถือว่าเป็นเทพพาหนะของพระพรหมเทพเจ้าสูงสุด   เป็นพระผู้สร้างผู้สถาปนาความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายตามตำรับพระเวทแต่ดั้งเดิมนั้นกล่าวกันว่า คำว่า หงส์ มาจาก “หงสะ” ที่สื่อความหมายถึง ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก เนื่องจากถือว่า ลมหายใจคือสัญลักษณ์ของการมีชีวิต  เมื่อพระพรหมประทานชีวิตให้ก็ดำเนินชีวิตต่อมาด้วยเทพพาหนะคือ พญาหงส์ อันหมายถึงลมหายใจเข้าและออกนั่นเอง  ในไสยศาสตร์ชาวสยาม นักวิทยาคมคงรู้จักเคล็ดของ คาถาหงส์ทอง คือ “พุท-โธ”  ที่ว่า  “หงส์ทองตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไป...” เป็นการฝึกส่งจิต ซึ่งมีตั้งแต่ระดับง่ายๆพื้นฐานไปจนระดับสูง   ซึ่งในพระเวทแบบชาวสยาม นั้นมี คาถาจินดามณี คู่ ที่อาจเรียกว่าจินดามณีหงส์ทอง   นอกจากใช้ทำสีผึ้งจินดามณี แล้วยังถือว่าเป็นจินดามณีผัวเมียทำให้รักปรองดอง และเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข อานุภาพของพญาหงส์ทองนั้น ถือว่าเป็นที่รักใคร่ แก่ผู้พบเห็น โบราณจารย์จึงประดิษฐานพระยันต์ หงส์ทองใช้สักและประกอบ พิธีกรรมอื่นได้ผลเป็นอัศจรรย์ ถือเป็นพระยันต์ที่ไม่ธรรมดา ในส่วนของรูปพญาหงส์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในมงคล๑๐๘ อันปรากฏในรอยพระพุทธบาทเรียกว่า “หงสราชา” นั้นมีความหมายถึงองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในอีกนัยหนึ่งด้วย   การสร้างรูปพญาหงส์ทองให้เกิดผลตามเวทยาคมนั้นไม่ใช่สิ่งง่ายนักเป็นรูปมงคลที่ไม่ธรรมดา และต้องรู้จักการส่งปราณ ต่อกับมหาสมุทรปราณในจักรวาลเพื่อสื่อเทพยเจ้าชั้นสูงจึงจะเกิดผลสำเร็จ และอานุภาพของพญาหงส์คู่ที่โบราณาจารย์ท่าน เปรียบกับ  คำว่า “จินดามณี” ที่หมายถึงแก้วสารพัดนึก ก็เพราะหากประดิษฐานรูปหงส์อย่างถูกวิธี และรู้จักการเจริญภาวนา กล่าวกันว่า   สมบัติในโลกทั้งหลายนั้น ไม่พ้นวิสัยไปได้เลย และหากจะมุ่งมั่นเอาโลกุตรสมบัติ  ก็ไม่พ้นวิสัยที่พญาหงส์คู่จะนำพาไปให้ถึงได้ ดังมโนปณิธาน  ได้จัดสร้างรูปพญาหงส์ทองคู่ขึ้นตามสูตรโบราณาจารย์ดั้งเดิม ประจุทิพยอำนาจ ทั้งพรหมศาสตร์ที่ว่า หงส์เป็นพรหมพาหนะ ย่อมส่งคำอธิษฐานถึงมหาพรหมโดยสะดวก และนัยคติ พุทธตันตระประจุมนต์จินดามณี ครบทุกประการทั้งจินดามณีบทต้น จินดามณีหงส์ทอง

ประชาสัมพันธ์


  

(แก้วดวงธรรมชุดพิเศษฐานบัว(ชุดเล็ก) ขนาดแก้ว ๒.๒ ซม.มีเพียง๓๒ชุดๆละ๙๙๙.-บาทให้สอบถามก่อนโอนเงิน) 
ที่มาของ  “แก้วมณีโชติ”  หรือ “แก้วสารพัดนึก” เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่เกิดทั้งกายนอกกายใน
หนุนสมบัติ หนุนธาตุ หนุนวิชา  หนุนธรรม เป็นธาตุธรรมที่หล่อเลี้ยง “กาย”
คือ ธาตุขันธ์หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของสรรพสัตว์ จึงเรียกว่า ธรรมผู้(หล่อ)เลี้ยง(คนละศาสตร์กับธรรมกาย)
วิชานี้เป็นของโบราณเรียกว่า “กายสิทธิ์วิชา”หรือ“ธาตุวิชา” (การทำกรรมฐานดวงแก้วเป็นสายวิชาธาตุแบบหนึ่ง)
เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักปฏิบัติธรรมบางสายที่ไปหลงยึดกับวัตถุหรือสมบัติทางกายภาพ
เช่นนำขนาดเป็นตัวกำหนดกับวัตถุว่าเป็นแก้วชนิดใด แต่แท้ที่จริง คุณภาพแก้ว อุดมบรมจักร บรมจักร มหาจักร จุลจักร
อยู่ที่ “ตระกูลแก้วธาตุทั้งสี่ตระกูล” อันเป็นสหธาตุธรรมที่ซ้อนมิติอยู่ข้างในรูปธรรมทุกชนิดต่างหาก (เรียกว่าแก้วกายธรรม)
ดังนั้นแก้วธรรมดาหากต่อสายกับแก้วอุดมบรมจักรพรรดิ (ซึ่งที่แท้จริง เป็นสภาวธรรม)
ก็จะทรงพลังอำนาจในสายแก้วจักรพรรดิ(รัตนะจักรพรรดิทั้ง๗)ด้วยเช่นกัน

ในโอกาสที่สถาปนาพระยันต์ มหาบุรุษแปดจำพวก(เหรียญ บารมีหมื่นโลกธาตุฯ)
ที่แจกในงานบุญกฐินวิ่งปีนี้ จึงอธิษฐานแก้ววิเศษขึ้นเผยแพร่แก่ท่านที่สนใจในศาสตร์นี้
สำหรับวิชานี้เป็นสายแก้วพระโคดม อุดมบรมจักรพรรดิ  อิงคติตามที่ปรากฏในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
และคือที่มาของการใช้คำว่า “บารมีหมื่นโลกธาตุ” มิได้กำหนดโดยปราศจากนัยความหมายที่แท้จริง และมิอาจกล่าวให้เกินกว่านั้น
ได้จัดหาแก้วจุยเจียกายสิทธิ์นำมา เจียรนัย อย่างประณีต
แก้วธาตุแท้จากธรรมชาติที่กลั่นธาตุก่อตัวมานานนับล้านปีสั่งสมพละพลังมาอย่างอเนกอนันต์ (ไม่ใช่แก้ววิทยาศาสตร์หรือแก้วคริสตอลอัด)
จึงมีพลังสูง เมื่อประกอบพิธีแล้ว