เกล็ดแก้วมณีมงคล


       รัตนชาติ  เป็นธาตุธรรมชาติที่มีพลังงานในตัวเองสามารถส่งเสริมสิริมงคล   ค้ำคูน   ได้เป็นอย่างดี   รัตนชาติตามคติไทยนั้นจะแตกต่างจาก ที่อัญมณีศาสตร์ในปัจจุบัน   ซึ่งกำหนดเพียงแค่ สี  ของก้อนแร่ในการเรียกหา    การใช้รัตนาชาติแบบไทย จะมีการกำหนดสมาธิจิต ปรับธาตุในรัตนชาติ  ซึ่งเรียกว่า การ “กลั่นธาตุ” หรือ “กลั่นแก้ว”    นอกจากนี้ยังมีเวทมนต์ที่ใช้ประกอบเพื่อให้เกิดผลที่ชัดเจน และชำระล้าง โทษ ในรัตนชาตินั้นจนเกิดเป็นแก้วมณีมงคล สามารถใช้ต่างเครื่องรางของขลัง  นำไปบรรจุในพระบูชา  ใส่ในกระถางธูป หรือใส่ในดินปลูกว่านยามงคลที่มีเทพรักษา ถือว่า ณ. ที่ใดมีรัตนชาติเกิดขึ้นที่นั้นจะเป็นมงคล  จากคติความเชื่อนี้จึงนำรัตนชาติดิบ อาทิ  บุษราคัมมีสีเหลือง  ซึ่งถือว่าดีเด่นทางโภคทรัพย์และ เป็นรัตนชาติเพียงไม่กี่ชนิดที่ไม่สะสมพลังเชิงลบ และมีอำนาจชำระล้างแบบเดียวกับอุลกมณี    แก้วน้ำฟ้า    หยก    ทับทิมดิบ(กินบ่เซี่ยง)  โกเมน   โมรา   โมกุล  นาคสวาด    มรกต(สินแร่)   ฯ มาผสมรวมกันแล้วผ่านการประจุฤทธิ์ ตามคติโบราณ ด้วยมนต์นาคราช มนต์รัตนะทั้ง๗ มนต์ อิติปิโสบัง เกิดทรัพย์ฯใช้ในการเสริมความแป็นมงคลต่างๆ เช่น ใช้ในการวางศิลาฤกษ์   ใช้ใส่ใต้ฐานพระพุทธรูป รูปเทพเจ้าที่นับถือ   ใช้เป็นเครื่องบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์   ใช้ประกอบทำน้ำเทพมนต์    เผยแพร่แก่ท่านที่สนใจ


ท่านที่สนใจค่ากำนถุงละ ๙๙.-บาท
กรุณาเพิ่มค่าจัดส่ง พัสดุลงทะเบียน ๕๐.-บาท

เช่าบูชาทางอีเมล์ได้ที่ web_ounamilit@hotmail.com
กรุณาระบุชื่อ - ที่อยู่ผู้สั่ง และเวลาที่โอนเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ทัศนะ กิ่งกุ่มกลาง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกระบือ เลขบัญชี 018-253396-1
หรือสั่งเช่าบูชาได้ที่ 089-8824311 ครับ