แมลงปอหอมสมบัติ

         ภูมิปัญญาโบราณที่น่าฉงนและสุดยอดกฤตยาคม ที่ผสานกันอย่างลงตัว ใน  “แมงปอ หอมสมบัติ” นำโชค ขจัดภัย   ให้ลาภ

                                                แมลงปอเป็นศุภลักษณ์มงคลที่นำสิ่งดีๆมาให้แก่ผู้พบเห็นในทางกีฏะวิทยาแมลงปอสืบสายเผ่าพันธุ์มานานนับล้านๆปี มีการต่อสู้เพื่อสืบสายพันธุ์มาตลอด จึงถือว่าแมลงปอ มีพลังอำนาจในการ รักษาตัวรอดอย่างสูงมาก   ชาวญี่ปุ่นนับเป็นชนชาติที่มีความคลั่งไคล้ในเรื่องของแมลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลงปอนั้น มีหลักฐานว่าชาวญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญกับมันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ภาพวาดบนระฆังทองเหลือง ในสมัยยะโยอี (ราวสองศตวรรษก่อนศริสต์ศักราชถึงคริสต์ศตวรรษที่สาม) เป็นรูปของแมลงปอ และตั๊กแตนตำข้าว ซึ่งเป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เนื่องจากมันจะจับแมลงที่กัดกินทำลายต้นข้าว นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าภาพแมลงที่อยู่บนระฆังเป็นเสมือนคำสวดอ้อนวอนให้มีการเก็บเกี่ยวได้ผลดี นิฮง โขกิ ซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโบราณระบุว่าแมลงปอ ซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่า อะคิทซึ นั้น ถูกกล่าวอยู่ในเหตุการณ์ที่จักรพรรดิจิมมุ ซึ่งเป็นจักรพรรดิ์องค์แรกของญี่ปุ่นทรงปีนขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งใน ยะมะโต (ปัจจุบันคือจังหวัดนารา) และทรงทอดพระเนตรจากภูเขาลงมาบนแผ่นดินที่ทรงปกครองอยู่แล้วตรัสว่า ประเทศของฉันรูปร่างเหมือน อะคิทซึสองตัวผสมพันธุ์กัน นอกจากนี้บันทึกเล่มนี้ยังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จักรพรรดิ์ที่ ๒๑ ของญี่ปุ่นกำลังล่าสัตย์ว่า มีเหลือบตัวหนึ่ง ได้กัดเข้าที่พระกร ของพระองค์ แต่ทันใดนั้นแมลงปอตัวหนึ่งได้โฉบลงมาและลากเอาตัวเหลือบบินไป พระองค์จึงทรงประทานชื่อเรียกในแบบเก่าว่า อะคิทซึ ชิมา (เกาะแมลงปอ)การที่แมลงปอถูกยกย่องว่าเป็น คะฉิ มูชิ (แมลงผู้พิชิต) ซึ่งจะนำความโชคดีมาให้ ดังนั้นหมวกของนักรบซามูไร,หมวกทหารและตราประจำตระกูลขุนนางต่าง ๆ จึงมักตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ของแมลงนำโชค เช่นแมลงปอ หรือแมลงด้วง (ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพาหนะของเทพเจ้า)
            สำหรับคนจีนนั้นนับถือว่า แมลงปอเป็นสัญลักษณ์ของความรื่นเริง ในคติชนของชาวสุวรรณภูมิ แมลงปอเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ กล่าวกันว่า ปีใดมีแมลงปอมาก ปีนั้นการเพาะปลูกอุดมสมบูรณ  ในการประกอบพิธีกรรมทั้ง ภาคเหนือและ อีสานต่าง มีคติว่า พิธีใดหากประกอบการพลีกรรมแล้ว ปรากฏแมลงปอ บินมาในพิธีถือว่าพิธีนั้นครูบาอาจารย์รับรู้ การบัดพลีกรรมนั้นสำเร็จ แมลงปอจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคล ซึ่งนับถือกันมาแต่โบราณ  


         การสร้างเครื่องรางในรูปแบบแมลงปอนั้น มีเกจิอาจารย์หลายท่านได้สร้างขึ้นและปรากฏผลเป็นอัศจรรย์ ซึ่งรูปแบบเครื่องรางก็เป็น รูปแบบสมัยใหม่ซึ่งแต่โบราณนั้นมีภูมิปัญญาสร้างแมลงปอไม้ไผ่ขึ้น ซึ่งมีความลุ่มลึก ที่มีสมดุลอย่างดียิ่ง แมลงปอไม้ไผ่สีสุกแบบโบราณ สามารถเกาะ ในที่ต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจแม้ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยเท่าปลายเข็มหมุดก็ตาม(ทดสอบดูได้)
         เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญานี้จึงจัดสร้างแมลงปอ หอมสมบัติโดยศาสตร์โบราณดังกล่าวลงอักขระ ตามสูตรวิชาครบเครื่องทั้งศาสตร์ไทยและเทศ  ประจุปราณจักรวาลในระดับสูง เพื่อเหนี่ยวนำศุภมงคล ใช้ประดับในบ้านเรือนหิ้งพระ ป้องกันสิ่งไม่ดี และ เหนี่ยวนำสิ่งที่ดีเข้ามาตามคติชน สร้างจำนวนจำกัดด้วยไผ่สีสุก เป็นหัตถกรรมงานฝีมือที่ต้องการความชำนาญสูงต้องการความประณีตในเรื่องสมดุล เป็นรายชิ้นเลยทีเดียว(ขอสงวนสิทธิ์หากของหมดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

ประชาสัมพันธ์


  

(แก้วดวงธรรมชุดพิเศษฐานบัว(ชุดเล็ก) ขนาดแก้ว ๒.๒ ซม.มีเพียง๓๒ชุดๆละ๙๙๙.-บาทให้สอบถามก่อนโอนเงิน) 
ที่มาของ  “แก้วมณีโชติ”  หรือ “แก้วสารพัดนึก” เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่เกิดทั้งกายนอกกายใน
หนุนสมบัติ หนุนธาตุ หนุนวิชา  หนุนธรรม เป็นธาตุธรรมที่หล่อเลี้ยง “กาย”
คือ ธาตุขันธ์หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของสรรพสัตว์ จึงเรียกว่า ธรรมผู้(หล่อ)เลี้ยง(คนละศาสตร์กับธรรมกาย)
วิชานี้เป็นของโบราณเรียกว่า “กายสิทธิ์วิชา”หรือ“ธาตุวิชา” (การทำกรรมฐานดวงแก้วเป็นสายวิชาธาตุแบบหนึ่ง)
เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักปฏิบัติธรรมบางสายที่ไปหลงยึดกับวัตถุหรือสมบัติทางกายภาพ
เช่นนำขนาดเป็นตัวกำหนดกับวัตถุว่าเป็นแก้วชนิดใด แต่แท้ที่จริง คุณภาพแก้ว อุดมบรมจักร บรมจักร มหาจักร จุลจักร
อยู่ที่ “ตระกูลแก้วธาตุทั้งสี่ตระกูล” อันเป็นสหธาตุธรรมที่ซ้อนมิติอยู่ข้างในรูปธรรมทุกชนิดต่างหาก (เรียกว่าแก้วกายธรรม)
ดังนั้นแก้วธรรมดาหากต่อสายกับแก้วอุดมบรมจักรพรรดิ (ซึ่งที่แท้จริง เป็นสภาวธรรม)
ก็จะทรงพลังอำนาจในสายแก้วจักรพรรดิ(รัตนะจักรพรรดิทั้ง๗)ด้วยเช่นกัน

ในโอกาสที่สถาปนาพระยันต์ มหาบุรุษแปดจำพวก(เหรียญ บารมีหมื่นโลกธาตุฯ)
ที่แจกในงานบุญกฐินวิ่งปีนี้ จึงอธิษฐานแก้ววิเศษขึ้นเผยแพร่แก่ท่านที่สนใจในศาสตร์นี้
สำหรับวิชานี้เป็นสายแก้วพระโคดม อุดมบรมจักรพรรดิ  อิงคติตามที่ปรากฏในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
และคือที่มาของการใช้คำว่า “บารมีหมื่นโลกธาตุ” มิได้กำหนดโดยปราศจากนัยความหมายที่แท้จริง และมิอาจกล่าวให้เกินกว่านั้น
ได้จัดหาแก้วจุยเจียกายสิทธิ์นำมา เจียรนัย อย่างประณีต
แก้วธาตุแท้จากธรรมชาติที่กลั่นธาตุก่อตัวมานานนับล้านปีสั่งสมพละพลังมาอย่างอเนกอนันต์ (ไม่ใช่แก้ววิทยาศาสตร์หรือแก้วคริสตอลอัด)
จึงมีพลังสูง เมื่อประกอบพิธีแล้ว