รูปหล่ออ.ประคอง
      ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ถึงการจัดสร้างรูปหล่อรุ่นแรก(รูปหล่อจริงๆ หล่อโบราณ)    ของท่านอ.ประคอง  รุ่นเจริญ  ไปเมื่อประมาณปีพ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งมีผู้สนใจร่วมเป็นกรรมการ  และท่านอาจารย์ประคองได้อธิษฐานจิตเรื่อยมา โดยไม่มีกำหนด  ซึ่งก็ไม่มีผู้ใดสละสิทธิ์   และบัดนี้ท่านอาจารย์ประคองได้ แจ้งว่า  ได้ปลุกอธิษฐานจิตรูปหล่อของท่าน(เนื้อนวโลหะ) เสร็จสิ้นแล้ว  จึงมอบให้ทางอุณมิลิต(คุณอัมรินทร์) ดำเนินการมอบแก่ผู้ศรัทธา จึงขอแจ้งให้ท่านที่ได้แสดงความประสงค์เป็นกรรมการได้มารับรูปหล่อได้ตั้งแต่ ๑๕  มค.๕๕ เป็นต้นไป(รุ่นนี้ปลุกเสกกว่า๓ปี)โดยการขอรับให้นำหลักฐาน มาแสดงด้วย (กรณีท่านที่แสดงความจำนง จัดส่งทางไปรษณีย์จะดำเนินการให้ โดยโทรแจ้งยืนยันที่   081-2549877(อัมรินทร์)   และ ขอชี้แจงว่า รูปหล่อรุ่นนี้ คณะศิษย์ได้ขอเมตตาจากอ.ประคอง ฯจัดสร้างขึ้นอย่างถูกต้อง ตามธรรมเนียมปฏิบัติ มิได้รวบรัดตัดตอน สร้างขึ้น (กราบเรียน อ.ประคองฯ ก่อนดำเนินการ)   ทั้ง อ.ประคองฯ ก็ได้เมตตาตรวจสอบแบบหุ่นขี้ผึ้ง ให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านแล้ว จึงจัดสร้างตามขั้นตอน  และทั้งท่าน อ.ประคองได้มอบชนวน ให้สร้างขึ้นเป็นกรณีพิเศษ  กับเมตตาจารตะกรุด และมอบมวลสาร ที่ปลุกเสกเฉพาะให้มาบรรจุที่รูปหล่อรุ่นนี้   จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
อ.ประคองนำพระขรรค์เทวดา ชูขึ้นเหนือศีรษะ
ปรากฎแสงสว่างบนเพดานเป็นดวงกลมถึง 3 ดวง อย่างน่าอัศจรรย์

   
สำหรับพระขรรค์เทวดา ตำรับปู่วร ก้อนใบ  ซึ่งได้จัดสร้างมาแล้ว ๒ รุ่น ปรากฏปาฏิหาริย์มากมาย  จนเป็นที่แสวงหาของ ผู้เคารพศรัทธา  แต่ก็ ไม่สามารถ หาได้เนื่องจากมีจำนวนน้อยมาก  ท่านอาจารย์ประคอง   จึงดำริให้จัดสร้างขึ้น เป็นรุ่นที่ ๓   โดยได้ อ.ปรีชา  เอี่ยมธรรม   จัดเตรียม ชนวนจากพระคณาจารย์รุ่นก่อน ซึ่งท่านผู้นี้ได้ผ่านครูอาจารย์มามาก สมัยที่ท่านทำนิตยสารอภินิหารพระเครื่อง และถือเป็นผู้อาวุโส ท่านหนึ่งในวงการนิตยสาร  โดยจัดทำพิธีเททองหล่อโดยท่านอ.ประคอง  ในวันศุกร์ที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๕๔  ซึ่งถือเป็นวันฤกษ์เศรษฐี  และได้ทำการปลุกเสกเรื่อยมา  นานนับเดือน  จนท่านเห็นว่าประจุวิทยาคมเพียงพอแล้ว จึงให้ผู้สนใจบูชาใน  อัตรากำนลเล่มละ ๑๕๐๐.-บาท เพื่อนำรายได้ไปบริจาคกิจการกุศล  ซึ่งท่านได้ดำเนินการมาตลอด ดังที่ได้นำหลักฐานแสดงมาโดยตลอด(โรงพยาบาลสงฆ์)
สอบถามได้ที่ 089-8824311