รูปหล่อ อ.ประคอง   
       เรื่องราวของการจัดสร้างรูปหล่อ ท่านอาจารย์ประคอง    รุ่นเจริญ ซึ่งถือว่าเป็นรูปหล่อรุ่นแรก   ที่ท่านอนุญาตให้จัดสร้างขึ้น   และอธิษฐานจิตนานเกือบสี่ปี คือตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี  ๒๕๕๑  มาให้รับไปแจก แก่กรรมการในปี   ๒๕๕๕  นับว่านานพอดู ทั้งผู้ที่ ร่วมเป็นกรรมการ ก็รอ แล้วรอเล่า โดยไม่ปริปากบ่น   หรือมีใครขอสละสิทธิ์ แต่อย่างใด  นับเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดซึ่ง   แสดงถึงความศรัทธาที่มั่นคงจริงๆ 
        การสร้างรูปหล่อรุ่นนี้ ความจริง ไม่เผยแพร่ให้คนนอก และมอบให้ศิษย์ผู้ศรัทธาจริงๆ  จึงปิดรับผู้เป็นกรรมการแบบจำกัด  เพื่อให้ครบตามเคล็ดการสร้างเท่านั้น   โดยขั้นแรกได้กราบเรียน ขออนุญาตสร้างกับท่านอาจารย์ ประคอง  ซึ่งท่านก็อนุญาต และย้ำว่าเฉพาะลูกศิษย์ที่เขาศรัทธา เท่านั้นน่ะ ท่านอาจารย์ประคองย้ำอีกว่าเราเป็นฆราวาส ไม่ใช่พระ ทำตามสมควรในฐานะศิษย์อาจารย์ ก็พอ     จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการโดยถ่ายภาพเพื่อปั้นหุ่น โดยท่าน    อ.ประคองฯ ได้ เมตตาแต่งชุดขาว ให้ถ่ายภาพเพื่อเป็น แบบโดย ให้คุณ  วีระวิทย์  คำพับ  เป็นผู้ถ่ายภาพและให้ช่างที่พุทธมณฑล เป็นผู้ปั้นแบบ  จากนั้นนำมาให้ท่านตรวจเป็นระยะ  เมื่อแบบเห็นว่าเหมาะสม  จึงมอบชนวน ให้ไปดำเนินการ  ในครั้งนี้เพื่อไม่เกิดการครหาว่า อุตริไปสร้างรูปตัวเองให้ผู้อื่นบูชา  จึงเป็นหน้าที่ ของลูกศิษย์ เป็นผู้ดำเนินการ  ซึ่งในงานนี้ผู้เขียนรับผิดชอบ ในการดำเนินการทั้งหมด และประกาศให้ผู้สนใจ ร่วมเป็นกรรมการ  โดยนำเงินบริสุทธิ์ น้ำหนัก ๑๐ บาทมาเป็นกำนล วัสดุนอกจากนั้น ไม่ว่าชนวน   แร่ศักดิ์สิทธิ์  ทองคำ ค่าแรงช่าง  ค่าหุ่น  ค่าใช้จ่ายทางธุรการทางอุณมิลิต  เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด    โดยกำหนดฤกษ์ประกอบพิธีเท แบบโบราณ ในสถานที่ ที่ท่าน  อ.ประคอง เคยไปประกอบพิธี  และสถานที่นั้นเหมาะในการสร้างมงคลวัตถุ เพราะปรากฏปาฏิหาริย์หลายครั้งตั้งแต่สมัยที่ท่านยังบวชเป็นพระอยู่ที่วัดอินทรารามฯ บางยี่เรือ   โดยท่านได้เจริญภาวนาตลอดขณะดำเนินการ และ   เมื่อหล่อเสร็จ(นวโลหะหล่อเพียงช่อเดียว  ๑๐๘ องค์  คัดที่สวยงามได้๙๗ องค์   เงินหล่อ ๕ องค์และ ต้นแบบเงิน ๑ องค์  จากนั้น จึงนำไปมอบให้ท่านอาจารย์ประคอง  ฯอธิษฐานจิต  โดยท่านได้เมตตา ลงตะกรุด ให้เป็นกรณีพิเศษ กำหนดเป็นตะกรุดเงิน ผสมชนวน  และได้เมตตา  ปลุกเสก  เส้นผมของท่านเพื่อเป็นอาจาริยะธาตุมงคลบรรจุ ไว้เป็นที่ระลึกแก่บรรดาศิษย์ที่ได้รับไป ด้วย
            ขั้นแรกก็คะเนว่า ประมาณ  ๖ เดือนถึง  ๑  ปีก็คงอธิษฐานจิตเสร็จ แต่ท่านอาจารย์ประคองบอกว่า เมื่อเป็นรูปของท่านก็ทำให้นานหน่อย   ทั้งไม่อยากให้เกิดการตำหนิว่า  ทำรูปตัวเองให้คนอื่นกราบไหว้จึงต้องรอเวลาที่สมควร   ซึ่งผู้เขียนก็ได้แจ้งข่าว ให้ท่านผู้อ่านทราบโดยตลอด  และแจ้งเป็นสาธารณะ เพื่อให้ท่านที่สงสัย  สามารถตรวจสอบกับ ท่าน  อ.ประคองฯ    โดยตรง ได้ว่า  การจัดสร้างรูปหล่อรุ่นแรกครั้งนี้ของจริง ไม่ได้อุปโลกน์จัดสร้างขึ้น
           การปลุกเสกดำเนินเรื่อยมา  ซึ่งเมื่อปลายปี ๒๕๕๔  ท่านอ.ประคองได้แจ้งว่า เสร็จแล้ว ให้มารับไปแจก แก่ศิษย์ ได้หลังปีใหม่ ๒๕๕๕  (ประมาณ  ๗ ม.ค.๒๕๕๕)  โดยคุณอัมรินทร์ ฯ บรรณาธิการเป็นผู้ไปรับ พร้อมพระขรรค์รุ่นสามที่ท่านได้ร่วมสร้างขึ้นกับ  อ. ปรีชา  เอี่ยมธรรม    และได้ขอถ่ายรูป ไว้เป็นที่ระลึก  ท่านอาจารย์ประคองฯ ก็ได้ พิจารณา ว่า  มีรัศมี (Aura) ที่รุ่งเรืองดี  จึงถ่ายภาพไว้และก็ปรากฏ ความอัศจรรย์เกิดขึ้นที่ภาพถ่ายเป็นรัศมี กระจายเป็นวงออกจากรูปหล่ออย่างชัดเจน  ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นแสงสะท้อน เพราะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  และถ่ายรูปติด ด้วยทั้งบริเวณนั้นก็ไม่ได้เปิดไฟส่องสว่างแต่อย่างใด   ซึ่งได้นำรูปนั้นมาบันทึกไว้ในหน้าสีด้วย  โดยมิได้ตกแต่งภาพด้วยวิธีการใดใด   (เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล)
         เมื่อนำรูปหล่อมาบรรจุ ตะกรุด และ มวลสาร(สำหรับรูปหล่อเงินเพิ่มเม็ดชนวน) ใช้ผงวิเศษ ที่อาจารย์ประคองเก็บไว้ มาเป็นตัวประสาน  ซึ่ง  ในช่วงนี้ ทางอุณมิลิต มีคอลัมน์ โสฬส ธรรมธาตุ  ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวการแปรธาตุ โดยเฉพาะเส้นผม ทางคุณอัมรินทร์ได้นำเส้นผมที่ อ.ประคองฯ มอบให้มาบรรจุใต้ฐานรูปหล่อ ไปถ่ายภาพ  ประกอบเรื่องเมื่อขยายภาพดู  ก็พบว่า  เส้นผมของท่านอาจารย์ ประคอง ฯ ที่มอบให้ได้แปรธาตุเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเขียนของคุณ    โสหันพะวา   ว่า  การ เจริญจิตภาวนาสม่ำเสมอ ธาตุในกายก็สามารถเปลี่ยนสภาพจากปกติธรรมดาได้   ซึ่งการที่นำมาบันทึกในคอลัมน์นั้น ไม่ได้เจตนา จะขายความศรัทธาทำนองว่า   อาจารย์ตัวเองบรรลุธรรมชั้นสูง  อนึ่งการบรรลุธรรม เป็นเรื่องปัจจัตตัง ไม่มีใครพยากรณ์ได้นอกจาก พระพุทธเจ้า    แต่การแปรธาตุเกิดได้เป็นปกติวิสัยหากมุ่งมั่น บำเพ็ญภาวนาจนจิตเกิดกำลัง   โดยไม่ต้องเป็นอริยะบุคคลแต่อย่างใด  นับเป็นประจักษ์พยาน แก่ผู้พบเห็นว่า ผลของการเจริญภาวนา มีจริง  และทุกคนก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง    ทำเสียแต่วันนี้(ภาวนา) จะเป็นอานิสงค์แก่ตนเองไปในเบื้องหน้า  อย่าบอกว่า ทำแล้วไม่ได้ผล   เพียงแต่ ผลเกิดทุกครั้งที่ทำ(ภาวนา)  แต่เราไม่รู้นั่นเอง

     เส้นผมของท่านอาจารย์ประคอง ที่มอบให้ มาบรรจุใต้ฐานรูปหล่อและเกิดการแปรธาตุครั้งนี้  มีลักษณะเป็นข้าวตอกแตก  และเกิด ธาตุแก้วมุกดา เช่นเดียวกับที่ เผยแพร่ ในคอลัมน์โสฬสธรรมธาตุ  เท่ากับยืนยันว่าการแปรธาตุ เป็นเรื่องจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้
         สำหรับรูปหล่อรุ่นแรก ของท่านอาจารย์ประคอง นี้ให้ผู้ที่เป็นกรรมการติดต่อขอรับได้แต่บัดนี้(เฉพาะผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้เท่านั้น) รูปหล่อรุ่นแรก อ.ประคองฯส่วนที่เหลือจะนำไปเข้ากิจกรรมการกุศลทั้งหมด เพื่อป้องกันข้อครหาทั้งปวง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปครับ
       และขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับการหล่อ พระขรรค์เทวดา  ตำรับ ปู่วร  ก้อนใบ รุ่นที่ ๓  ซึ่งท่านอาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ และอาจารย์  ปรีชา  เอี่ยมธรรม  ได้ประกอบพิธีบูชาครู และเทหล่อเมื่อ ๓ มิ.ย.๕๔  ปลุกเสกตามตำราเรื่อยมา  กว่า ๘ เดือนจนประจุไม่เข้า มีคุณวิเศษ ตามตำรา ทุกประการ    โดยครั้งนี้ ได้ใส่ทองคำ เพิ่มเข้าไปในชนวนถึงน้ำหนัก ๒๐ บาท   เนื้อเงิน และธาตุศักดิ์สิทธิ์ อื่นๆมีมูลค่ากว่าล้านบาท  นำออกให้บูชาตามคำเรียกร้อง  เนื่องจากพระขรรค์เทวดา  ตำรับปู่วร   ก้อนใบ รุ่นแรก และรุ่นสอง ปรากฏปาฏิหาริย์ อเนกประการ  และมีจำนวนสร้างน้อยมาก   จึงสร้างรุ่นสามขึ้น เป็นกรณีพิเศษ       
         สำหรับพิมพ์ทรงรุ่นนี้ก็ แบบเดียวกับพระขรรค์เทวดารุ่น๒  นั่นเองเพียงแต่ รุ่น  ๓  นี้ใช้เนื้อหาที่จัดจ้าน เป็นเอกลักษณ์  ซึ่งบอกตรงๆว่า ไม่มีใครกล้าจัดทำอย่างนี้แน่นอน โดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่ราคาทองคำบาท ละเกือบสองหมื่นห้า พันบาทพระขรรค์รุ่นนี้ แก่ทองคำมาก   ทำแบบให้กันจริงๆซึ่งรายได้  ท่านอาจารย์ประคองก็นำเข้าการกุศล  และได้แจ้งข่าว มาตลอด(โดยเฉพาะที่รพ.สงฆ์ นับล้านบาทเลยทีเดียว)

      
พระขรรค์เทวดารุ่น ๓ นี้  มีศูนย์วัตถุมงคลหลายแห่งรับไปเผยแพร่ ติดตามที่สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆส่วนอุณมิลิต รับมาแค่ ๖๐ เล่ม เพื่อประชาสัมพันธ์แบบการันตีเท่านั้นท่านที่สนใจติดต่อที่ ๐๘๙-๘๘๒๔๓๑๑ กำนลเล่มละ ๑๕๐๐.-บาทครับ (เฉพาะที่อุณมิลิต โทรสอบถาม)