พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จกรมพระราชวังบวร มหาสุรสิงหนาท

       กองทัพบกและภาคเอกชน ร่วมจัดทำหนังสือและภาพยนตร์สารคดี กึ่งละครเกี่ยวกับ “สงคราม ๙ ทัพ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา
        ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขาธิการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  พลโทสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองเสนาธิการทหารบก และคุณบัณฑูร  ล่ำซำ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จกรมพระราชวังบวร มหาสุรสิงหนาท   ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (วังหน้า)  เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงร่วมศึกสงครามขับไล่อริราชศัตรูปกป้องพระราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางเรือ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีถึง และในรัชกาลพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีคุณหญิง วิมล  ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) เป็นหัวหน้าคณะพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงฯ อ่านโองการบทต่างๆอัญเชิญปวงเทพทั้งหลาย อาทิ พระศิวะมหาเทพ  พระอุมาเทวี(ภาคเจ้าแม่กาลี) พระนารายณ์  พระลักษมี  พระพรหม พระสุรัสวดี  พระพิฆเนศวร ฤาษีโสฬสวังหน้า และดวงพระวิญญาณ สมเด็จกรมพระราชวังบวร มหาสุรสิงหนาท
      ทั้งนี้กองทัพบก และธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ และภาพยนตร์สารคดี กึ่งละครเกี่ยวกับ “สงคราม ๙ ทัพ” จำนวน ๒๐ ตอน เริ่มออกอากาศวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ทางททบ.๕