วิชามหาว่านแปดทิศ

    วิธีใช้ว่านประเภทที่มีอำนาจ ว่านที่มีอำนาจคุ้มครองป้องกันบ้านเรือน และผู้ที่อยู่อาศัยนั้น มีอยู่หลายชนิด เราจะใช้ว่านชนิดใดก็ได้ แต่ต้องเป็นว่านชนิดที่มีอำนาจเหมือนกันมาทำพิธีปลูกแปดทิศ เพื่อใช้อำนาจของว่านคุ้มครองป้องกันภัยต่าง ๆ ว่านประเภทนี้แม้จะมีหลายชนิดก็จริงอยู่ แต่ในตำราโบราณได้บันทึกไว้ มีว่านที่ใช้ปลูกแปดทิศมีเพียง ๘ ชนิด มีว่านนางคุ้ม ว่านนางล้อม ว่านสี่ทิศ ว่านดาบนารายณ์ ว่านมหาปราบ ว่านพญานาคราช ว่านพุทธเจ้าหลวง และว่านกุมารทอง ส่วนว่านชนิดอื่นนั้น ถ้าเราเอามาทำพิธีปลูกก็มีคุณประโยชน์เหมือนกัน การปลูกว่านไว้แปดทิศนั้นต้องปลูกไว้ในบริเวณที่พักอาศัย จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตามตำราเขากล่าวไว้ การปลูกว่านในสมัยโบราณนั้นจะเคร่งครัดเรื่องพิธีกรรม ที่จะสร้างพลังอำนาจของว่านชนิดนั้นๆให้เข้มแข็ง โดยกำหนดทั้งมวลสาร ดิน ยันต์หรืออาคมกำกับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้อำนาจว่านนั้นคงอยู่และเข้มขลังขึ้น ทั้งนี้เพราะตามธรรมชาติของว่านนั้นต้องอยู่ตามป่าเขาและ สถานที่นั้นต้องมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่เข้มข้นจึงจะเกิดว่านนั้นได้งอกงาม โดยที่เรามักเรียกว่า เจ้าป่าเจ้าเขา ว่านที่เกิดขึ้นเองแม้จะไม่งอกงามใหญ่โต อย่างปัจจุบันที่นำมาบำรุงบำเรอด้วยฮอร์โมนวิทยาศาสตร์ แต่ในทางตรงข้ามว่านเหล่านั้นจะมีคุณสูงที่เรียกว่า "แรงว่าน" มากและต้องรู้ด้วยว่า แรงว่านนั้นจะ ลดทอนหรืออ่อนกำลังลงเรื่อยๆเมื่อไกลจากถิ่นที่เขาอยู่ การนำว่านมาใช้หรือปลูกในบ้านเรือน จึงต้องเรียนรู้อย่างถ่องแท้ ปัจจุบันการซื้อว่านตามร้านค้าต่างๆจึงเป็นเพียง ไม้ประดับอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะผู้ขายรู้เพียงการบำรุงรักษาในสถานะที่เป็น พืชพันธุ์อย่างหนึ่งส่วนการรักษาอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของว่านนั้นความจริงเป็น ความลับที่หวงแหนกัน สมัยโบราณคนที่เล่นว่านได้นั้นต้องมีอาคมสูงพอตัว ที่จะกักแรงว่านนั้นไว้ได้มิให้ถอยลงซึ่งมักมีคำเปรียบว่า "วิทยาธรมาเอาแรงว่านไป" นั่นเอง ผู้เขียนเคยเจออาจารย์ท่านหนึ่งอยู่แถบอีสานท่านมีอาคมสูงมากรักษาว่านกาย สิทธิ์ชนิดหนึ่งสืบทอดมาหลายชั่ว อายุคนร่วมห้าร้อยปี เป็นว่านที่มีคุณสูงมากที่ สามารถข่มอำนาจเหล็กไหลได้ ที่บ้านท่านนั้นตอนแรกๆที่ได้ไปพบ คุณเชื่อไหมว่า โทรศัพท์มือถือทุกประเภททุกยี่ห้อทุกคลื่นความถี่ ไม่สามารถใช้งานได้ในอาณาเขต ที่ท่านสร้างไว้คลุมว่านเลย เรื่องนี้ได้พิสูจน์กันหลายคนและ มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียง ต่างต้องยอมรับในความมหัศจรรย์อันนอกเหนือเหตุผลนั้นได้

     ประกอบของการปลูกว่าน ไว้แปดทิศ ต้องประกอบด้วยดอกไม้ ใบมะยม ใบคูณ ใบขนุน ใบพุทธรักษา ใบหญ้าคา ทราย หิน ของเหล่านี้เอาอย่างละ ๑ ส่วน ใบพุทธรักษา ใบหญ้าคา เอามาตัดให้สั้นเหลือเท่ากับใบไม้อื่น หินก้อนเล็ก ๆ ๑ ก้อน ทราย ๑ หยิบมือ ของเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าให้เอามาอย่างละ ๑ นั้น หมายถึงสำหรับปลูกเพียงกระถางเดียว แต่เราต้องเตรียมให้ครบแปดกระถาง ก็ต้องเตรียมไว้อย่างละเท่า ๆ กัน ของทั้งหมดนี้ต้องเอามาลงอักขระเป็นอักษรขอมไทย แต่ละกระถาง ส่วนลงอักขระกับทรายนั้นรู้สึกจะยากสักหน่อย ให้เอาทรายใส่ฝ่ามือแล้วเกลี่ยให้บาง ๆ แล้วเขียนลงไปกับฝ่ามือก็ใช้ได้ ส่วนอย่างอื่นนั้นไม่ยาก เมื่อลงเสร็จแล้วเอาใส่ไว้ก้นกระถาง การลงอักขระนั้นต้องลงส่วนประกอบให้ครบทุกกระถางไป

(สามารถติดตามละเอียดเพิ่มเติมได้ในนิตยสารอุณมิลิต ฉบับที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘)