พระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์

 


         เรื่องคาถาอาคมนี่มีเคล็ดลับอยู่ที่จิตที่ต้องมั่นใจในอาคมที่ตนพร่ำบนว่าศักดิ์สิทธิ์จริงช่วยได้จริง จิตจึงจะมีกำลังไม่ใช่ท่องอย่างนกแก้วนกขุนทอง หลายๆคนมักมาถามว่ามีคาถาอะไรดีดีที่ขลังที่สุดก็ขอตอบว่ามันขลังทุกตัวละอยู่ที่คน ซึ่งไม่ใช่ตอบแบบกำปั้นทุบดิน แต่เราต้องมั่นใจก่อน คาถาที่จะเเนะนำในเป็นคาถาแรกที่โบราณท่านถือว่าเป็นที่สุดของคาถาทุกบทและใช้ง่าย ซึ่งหากสังเกตุดูคาถาต่างๆนั้นมักใช้คาถาตัวนี้หนุนให้มีกำลังเพิ่มขึ้นโดยนำมาต่อท้ายหรือ ให้ใช้ท่องบ่นประจำ ก็จะเกิดอานุภาพได้แบบฝอยท่วมหลังช้างคือมั่นใจแล้วขอใช้ได้ทุกเรื่อง ซึ่งพระคาถาดังกล่าวก็คือ พระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ที่มีอยู่ห้าคำเท่านั้นคือ “นะ-โม-พุท-ธา-ยะ” จัดเป็นคาถาแบบกายสิทธิ์ดีในตัวทั้งเป็นธาตุคาถาด้วยพร้อมสรรพ คำว่าธาตุคาถาด้วยคือหากหมั่นภาวนาอาคมในกายจะเข้มขึ้นและธาตุในกายจะสมส่วนด้วยโดยโบราณท่านว่าคาถานี้มีคุณ ๕๖ คือกำลังพระพุทธเจ้าโดยแยกธาตุได้ดังนี้คือ
นะ คือ พระกกุสันโธ สัมมาสัมพุทธเจ้า หมายเอาธาตุน้ำ กำลัง ๑๒
โม คือ พระโกนาคม สัมมาสัมพุทธเจ้า หมายเอาธาตุดิน กำลัง ๒๑
พุท คือ พระกัสสัปโป สัมมาสัมพุทธเจ้า หมายเอาธาตุไฟ กำลัง ๖
ธา คือ พระโคตะโม สัมมาสัมพุทธเจ้า หมายเอาธาตุลม กำลัง ๗
ยะ คือ พระศรีอริยะเมตไตยสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคต หมายเอาธาตุอากาศ กำลัง ๑๐
รวมเท่ากับ ๕๖ เท่ากำลังพุทธคุณพอดี คาถานี้คือที่โบราณว่า ขวานเล่มใหญ่ี่แปลว่า หากเรื่องที่เราประสงค์เปรียบเหมือนต้นไม้ในป่า พระคาถานี้ก็คือขวาน ที่สามารถหมายเอาได้ทุกเรื่องแบบขวานที่ฟันเอาไม้ได้อย่างไรครับ หลายคนอาจมองเป็นพระคาถาพื้นๆเพราะรู้ๆกันอยู่แต่ของดีนะมีไม่มากและอยู่แบบเส้นผมบังภูเขา พระคาถานี้นับเป็นต้นของสรรพวิชาทั้งปวงไม่ว่า ปถมัง มหาราช อิธะเจ ตรีนิสิงเห พุทธคุณที่เป็นผงวิเศษห้าประการก็หนี พระเจ้าห้าพระองค์ไม่พ้น พระคาถานี้เชื่อได้มากครับ สมัยก่อนท่านหลวงปู่ทองวัดราชโยธา มีคนมาขอวิชาลบอิธะเจกับท่าน ท่านว่า ก็เขียนเอา อักขระ นะโมพุทธายะ นี่ละจะเอาเท่าไรก็เขียนเอาแล้วอธิษฐานให้เป็นอิธะเจหรือผงอะไรก็ได้ขลังเท่ากันกับบทใหญ่เลย

         วิธีใช้พระคาถานี้ให้ได้ผลเร็วคือ
ภาวนาให้พอดีกับลมหายใจแบบลมเข้าสุดออกสุดให้ครบคาถาพอดีจะกี่จบก็ได้แต่พระคาถานี้ต้องภาวนาจบต้องพอดีกับลมหายใจพอดี (คาถายิ่งแรงถ้าได้มากจบ) แล้วอธิษฐานเอาเถิดสำเร็จทุกประการ หากตื่นนอนเเล้วรีบภาวนาคาถานี้จนเต็มกลั้นกลืนน้ำลายสามอึกท่านว่า อยู่คงคุ้มครองได้ตลอดวันทำครบสามปีคุ้มตลอดชีวิต แถมทำให้ใช้คาถาบทอื่นๆขลังขึ้นอีกต่างหากเป็นของที่พระเกจิอาจารย์แต่โบราณท่านเก็บงำไว้เป็นเคล็ดลับ แบบคาถาหญ้าปากคอก จึงนำมาบอกกล่าวเป็นคาถาแรกที่คนเรียนมนต์ควรฝึกฝน โอกาสหน้าจะเอาคาถาดีๆและวิธีใช้แบบง่ายๆเห็นผลมาแนะนำ