ว่านไก่ดำ

ว่านชนิดต่างๆ นั้นลักษณะทางกายภาพบางชนิดจะเหมือนกันมาก จนแทบแยกไม่ออกว่าต้นไหนชื่อว่าอะไร ดังนั้นจึงต้องศึกษาให้รอบคอบถึงจะแบ่งแยกออกได้ว่าต้นใดเป็นต้นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่านส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก และว่านในวงศ์ขิง ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ เป็นพืชที่มีตามป่าโปร่งหรือภูเขาทั่วไป เจริญเติบโตเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น เมื่อหมดฤดูฝนก็จะเริ่มทิ้งใบเหี่ยวแห้งเหลือแต่หัว ซึ่งเป็นลำต้นอยู่ใต้ดิน
ดังนั้นว่านที่แนะนำในฉบับนี้ คือว่านไก่ดำ ซึ่งก็จัดว่าเป็นว่านที่มีความคล้ายคลึงกับว่านชนิดอื่นๆ อยู่มาก จนนักเล่นว่านทั่วไปมักจดจำสับสน จนกลายเป็นบรรทัดฐานที่เข้าใจผิดพลาดกันมาก ฉะนั้นการจะแสวงหาเล่นว่านให้ตรงตามตำราแต่โบราณนั้น ต้องหาแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้ ผู้นั้นมีความรู้ที่ชัดเจนจริง ว่านไก่ดำยังไม่ถือว่าเป็นว่านที่หายาก แต่จะหาต้นว่านที่มีลักษณะตรงตามตำราที่แท้จริงนั้นสิหายากกว่า ที่กล่าวเช่นนี้ก็ตามที่ได้บอกไปตอนต้นแล้วว่า ว่านไก่ดำนั้นมีหลายบรรทัดฐาน แต่ที่หมอเฒ่านำมาอ้างอิงนี้ ตัวหมอเฒ่าเองก็ไปคุยกับเพื่อนฝูงที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงดงว่านก็มีความเห็นตรงกันว่า ตำราที่หมอเฒ่ามีอยู่นี่เป็นตำราที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้มาก เพราะได้นำไปสอบทานกับตำราอื่นๆ ก็มีเนื้อหาสาระที่ตรงกันอยู่พอสมควร จึงนำมาเผยแพร่ให้สมาชิกอุณมิลิตได้ทราบกัน
ลักษณะว่านไก่ดำ หัวเป็นลักษณะเหง้าปลายรากกลมใหญ่เป็นตุ่ม หัวค่อนข้างกลม งอกเรียงตัวคล้ายรูปพัด เนื้อในมีสีคล้ำนิดๆ เปลือกหนา หรือจัดอยู่ในหัวว่านจำพวกหัวกลมเป็นปล้องคาด กาบต้นสีแดงเข้มหุ้มเป็นลำกลม ลำต้นสูงจากพื้นดินเล็กน้อย ต้นและใบคล้ายเปราะ แต่ใบมีลักษณะแข็งแรงกว่า สีของใบเขียวเข้ม ก้านใบยาวเล็กน้อยสีเขียวโคนใบเรียว หูใบห่อ ใบเรียวแหลม ริมใบเป็นลอน ร่องกระดูกลึก เส้นแขนงนูน ระหว่างช่องเส้นแขนงมีแถบสีเขียวเข็มวิ่งกระจายขึ้นสูงเล็กน้อย หลังใบเขียวอ่อน จะมีขนนิ่มทั่วใต้ใบ ให้ดอกปลายฤดูฝน จัดเป็นพื้นล้มลุกทิ้งใบในฤดูแล้ง และเจริญงอกงามขึ้นเองในฤดูฝน
ประโยชน์ ใช้ป้องกันอาถรรพณ์อันตรายต่างๆ คุณไสยที่มีผู้กระทำหรือลองของ จะมิอาจกล้ำกรายทำอันตรายแก่บุคคลในบ้าน ตราบใดที่ว่านนี้ปลูกอยู่ในบริเวณรั้วบ้าน นอกจากนี้หัวว่านหากนำติดตัวไปไหนมาไหนจะช่วยให้อิ่มอยู่เสมอ
สรรพคุณพิเศษ จัดว่าเป็นว่านกายสิทธิ์ซึ่งควรมีไว้เข้าชุดว่าน “มหัศจรรย์” เพราะมีคุณสมบัติในการทำให้เจ้าของอิ่มท้อง เสมือนดั่งธรรมชาติของไก่ ที่คุ้ยเขี่ยหาอาหารจิกกินอยู่ตลอดเวลา ใครไม่เชื่อจะทดลองดูเล่นก็ได้ เอาหัวว่านใส่กระเป๋าทำไม่รู้ไม่ชี้ มิช้าก็จะมีลาภปากให้ลิ้มรสอย่างอิ่มเอมเปรมใจ นักเดินทางที่ต้องบุกบั่นไปสถานที่ต่างๆ อยู่เสมอ ควรมีว่านนี้ติดกระเป๋าเพื่อป้องกันอาถรรพณ์และคนกระทำคุณไสยใส่ตนหรือโดนลองของ ด้วยอานุภาพของว่านไก่ดำจะทำให้สิ่งต่างๆ อันเขากระทำมานั้นไม่สามารถทำอันตรายเราได้แล

วิธีปลูก ชอบขึ้นในดินดำหรือดินปนทราย หากได้ผสมผงถ่านด้วยแล้วจะงามเป็นพิเศษ ใช้กระถางทรงเตี้ย ปากกว้างเป็นภาชนะ เพื่อให้การแผ่ของใบได้เป็นไปอย่างอิสระ
วันและเดือนที่ควรปลูก ควรปลูกให้ตรงกับวันพุธและวันพฤหัสบดี ในวันที่พระจันทร์มีดิถีข้างขึ้นแก่กล้า จักกระทำให้ว่านนี้มีคุณานุภาพยิ่งนัก แม้นได้ตรงกับวันพุธเดือน ๕ หรือวันพฤหัสบดีเดือน ๔ จักเพิ่มอานุภาพยิ่งขึ้นแล
วันแลเดือนที่ควรกู้ว่านขึ้นมาใช้ วันอังคาร แลวันอาทิตย์เดือน ๑๑ หรือเดือนอ้ายข้างแรม จัดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนักหนากับการที่จะเอาว่านกายสิทธิ์เช่นนี้ขึ้นมากระทำการต่างๆ ดั่งประสงค์ พึงอดใจรอวันเดือนดังว่าเถิด จักเห็นคุณมหาศาลในยามที่ต้องการใช้อย่างแน่นอนในภายหน้า คอยพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับว่านไก่แดง ที่หลายๆ ท่านเข้าใจสับสน ซึ่งเป็นว่านที่หายากชนิดหนึ่ง ที่หาสายพันธุ์ที่แท้จริงยาก