หัวใจพระเจ้าสิบชาติ(เงาะถอดรูป)

 


“วิชาอาคมถมถนำ
เวลาค่ำควรคิดนิจสิน
จึงศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรณพ้นไพริน
ให้เพิ่มภิญโญยศปรากฏไป …”

(จาก คำกลอนสวัสดิรักษา)

         เรื่องราวของพุทธศาสนา ถูกนำมาเป็นคาถาอาคมมากมายจึงเกิดคำว่าพุทธเวท ขึ้นซึ่งเป็นคำใหม่ที่บัญญัติกันขึ้นมาเพื่อใช้เรียกหาคาถาอาคมที่อิงคติพุทธ ให้เห็นว่ามีความแตกต่างจากพระเวทสายพราหมณ์ ซึ่งเป็นต้นเค้าดั้งเดิมในบรรดาคติทางพุทธศาสนาที่มักยกมากล่าวอ้างเพื่อเหนี่ยวนำความศักดิ์สิทธิ์นั้นนอกจากบทสรรเสริญพระพุทธคุณ ที่เรียกว่า “มหาพุทธาธิคุณ” ก็ยังมีคติอื่นอีกอย่าง พระชาติสำคัญ ที่เสวยชาติ เป็นมนุษย์บ้าง สัตว์ บ้างที่นำมากล่าวไปแล้วก็อย่าง พญาเต่าเรือน ซึ่งเป็นคาถาสำคัญ และมีอุปเท่ห์การใช้มากมาย จึงมีพระคาถาในตระกูลเต่าเรือนนี้มากมายหลายบท ได้แนะนำที่คิดว่า ใช้ได้ ใช้ดี มีคุณให้ท่านลองศึกษาท่องบ่นหากมีศรัทธาแท้ก็นับว่าเข้มขลังมากจะประจักษ์ด้วยตัวท่านเอง

          สำหรับคติเกี่ยวกับพระชาติสำคัญท้ายสุดก่อนที่จะบรรลุมรรคผล เป็นการเรียงบารมี สิบประการ เพื่อความสำเร็จในพระโพธิญาณ นับได้พระชาติสำคัญ สิบชาติ คือ
       พระเตมีย์        นำอักขระตัวเเรกว่า เต
      พระชนก       
 นำอักขระตัวเเรกว่า ชะ
      พระสุวรรณสาม  
นำอักขระตัวเเรกว่า สุ  
      พระเนมีย์ราช
    นำอักขระตัวเเรกว่า เน
      พระมโหสถ    
   นำอักขระตัวเเรกว่า มะ
      พระภูริทัต  
       นำอักขระตัวเเรกว่า ภู
      พระจันทกุมาร
   นำอักขระตัวเเรกว่า จะ
      พระนารอท       
  นำอักขระตัวเเรกว่า นา
      พระวิทูรย์บัณฑิต    
นำอักขระตัวเเรกว่า วิ
      พระเวสสันดร    
   นำอักขระตัวเเรกว่า เว
      ได้พระคาถาที่เรียกว่า “หัวใจพระเจ้าสิบชาติ”
      หรือ “หัวใจทศชาติ” คือ “เต-ชะ-สุ-เน-มะ-ภู-จะ-นา-วิ-เว”


         โบราณาจารย์ท่านกล่าวสรรเสริญคุณพระคาถาไว้มากมาย เพราะจัดเป็นคาถาสำเร็จ คือทำให้ความปรารถนาทุกประการสำเร็จได้ ผู้ใดหมั่นภาวนา จนจิตเป็นสมาธิจะเจริญศิริสวัสดิ์ทุกประการ คุณของพระคาถายังคุ้มถึงภพหน้าเมื่อแตกกายดับสังขาร คือ เป็นปัจจัยทำให้ได้พบพระศรีอาริย์ สำหรับอุปเท่ห์นอกจากนี้ก็ใช้ได้ทุกประการไม่ว่า เมตตา คงทนแคล้วคลาด ทำน้ำมนต์ถอดถอนอวมงคล หรือจะเสกน้ำมนต์ รด พืชผลในเรือกสวนไร่นาก็มีคุณวิเศษทำได้พืชผลมากไม่มีศัตรูพืชใดใด มารบกวนได้เลย บางคณะใช้ในพิธีรับขวัญข้าวในแรกนาด้วย ใครภาวนาได้กินมิรู้สิ้นเลย ซึ่งโบราณาจารย์นิยมใช้พระคาถานี้มาผูกเป็นยันต์ ทางเรียกลาภ ใส่ไว้ในที่เก็บเงินบูชาให้ดีทำให้ทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดเลยเรียกว่า ไม่มีทางกระเป๋าแห้ง มีเคล็ดเสริมพระคาถานี้ด้วยคำ “อิติปิโสภควา” แปลว่า เหตุดังนั้น(อิติปิ) โสภควา(พระผู้เจริญ)จะเป็นมหาโภคทรัพย์เรียกลาภผลอย่างกะเจ้าเงาะเรียกเนื้อเรียกปลา จะเรียกว่า เป็น มนต์จินดามีก็ได้ ซึ่งได้ย่อเป็น “อิติ” (เป็นคาถาเบิกอุปสรรคชนะมาร)พอรวมกับหัวใจทศชาติเป็น “อิติเตชะสุเนมะภูจะนาวิเว” บางพระคณาจารย์ก็เรียกเป็น “หัวใจเจ้าเงาะถอดรูป” ( มีหลายสาย ) บทนี้ขลังใช้ได้ ยันต์ทศชาติที่ใช้เรียกทรัพย์ ก็ใช้นับถือมาแต่โบราณ เป็นมหาลาภ กันภัย ชนะคู่แข่ง ซึ่งถือเป็นคาถามาตราฐานที่หลายคนอาจมองข้ามแต่ขลังจริงๆ ขนาดอาจารย์เองยังต้องคัดเลือกคาถาบทนี้มาลงที่หลังพญาเต่าเรือนแบบบูชาที่สร้างให้ทำบุญกัน เพราะของเขาดีจริงๆทดลองหลายครั้งเชื่อขนมกินได้เลย …..