ประคำนวภาพระเจ้าห้าพระองค์

         ตำรานวภานับเป็นอักขระและยันต์ที่สำคัญสายหนึ่งในสยามซึ่งถือเป็นตำราหลักเช่นกันพบอยู่เกือบทุกภาคในประเทศไทย ปรากฏในสายวิชาสำคัญ คาดว่าน่าจะสืบเนื่องเป็นตำราระดับราชสำนักและเผยแพร่ไปตามหัวเมืองต่างๆซึ่งเท่าที่พบมีหลายตำราอย่าง ตำรานวภา ๑๐๘ นวภา ๒๕ นวภา ๑๒ นวภา ๘ นวภาพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งจะขอกล่าวในเฉพาะส่วน นวภาห้าดวงหรือนวภาพระเจ้าห้าพระองค์ที่ถือว่ามีคุณเอนกประการอาจป้องกันผองสรรพภัยทั้งปวงได้ทั้งตำราได้กล่าวว่าเป็นมหานิยมแก่ท้าวระยา แม่ทัพ สมณ ชี พราหมณ์ทั้งหลาย ยังมีเคล็ดให้ลงพระคาถานวภาพระเจ้าห้าพระองค์ในใบลานแล้วเผาเป็นสมุก ปั้นเป็นลูกประคำห้าลูกมีคุณสุดพรรณนา อาทิแคล้วคลาดปืนไฟ เทวดารักษา ผีป่า ผีบก ผีเรือทำอันตรายมิได้มีคุณดั่ง ประคำพระเจ้ากลืนไตรภพแลแต่การสร้างนั้นไม่ยุ่งยากเท่า

          จากพระตำราดังกล่าวอุณมิลิตจึงดำริสร้างประคำนวภาพระเจ้าห้าพระองค์ขึ้นจากเดิมพระตำราที่ระบุให้มีประคำเพียงห้าลูกก็ยังได้เสริมอักขระหัวใจ ๑๐๘ พระยันต์นวภา ๒๕ ดวง พระยันต์นวภา ๑๒ พระยันต์นวภาทั้ง ๘ กับพระคาถาสำคัญตั้งแต่สิบศรีอริยะ พระคาถาบารมีสามสิบทัศ พระคาถามงกุฏพระเจ้า พระคาถาสาดเพท พระคาถาสาดสินธุ์ พระคาถาเหพันชั้น มนต์หัวใจพระกาฬ พระคาถาชัยสิบตำรับวัดประดู่โรงธรรม พระคาถามหาชัยใหญ่ ตำรับหลวงพระนครศรีอยุธยา โองการพระเจ้าห้าพระองค์บทใหญ่(ฉบับตำราพิไชยสงคราม) โองการพระเจ้าห้าพระองค์บทย่อ โองการท้าวมหาพรหมเมตตา(ตำรับหลวงพ่อเดิม) อิติปิโสสิบสองห้อง โองการพระเจ้าประชุมธาตุ และพระคาถาสำคัญอีกมากมาจารอักขระทับถมภาวนาให้เกิดองค์คุณสุดวิเศษ แล้วทำเป็นมวลสารอาคมประกอบกับผงว่าน ๑๐๘ ผงบายศรีครู ผงไม้มงคลเก้า ผงโพธ์ใต้แม่ ผงโพธินิพพาน ผงโพธิ์พันต้น ผงกาฝาก ๑๐๘ ผงเหล็กน้ำพี้ ผงแร่พระร่วง ผงแร่คำ ฯลฯ มาประชุมธาตุ สำรวมเป็นประคำ “นวภาพระเจ้าห้าพระองค์” ขึ้น ถือเป็นยอดมงคลวัตถุ เพื่อกำนัลแก่ท่านที่สั่งจองหนังสือเฉพาะเรื่อง คือ “ปฐมบทแห่งมนตราและอาคม” ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์ โดยจะมอบประคำนวภาพระเจ้าห้าพระองค์ให้เฉพาะ ๕๐๐ ท่านแรกเท่านั้น ! พร้อมองค์ครูเกศบดีตามตำนานพระเวทชั้นสูงโบราณที่ต่างปิดบังหวงแหนกันเกี่ยวกับท้าวมหาพรหมสี่พระองค์ผู้คุ้มครองโลก(สายอ.เฮงเรียกพระฉัตรบดี)

         ประกาศ!!! ขอแจ้งการจัดสร้างสำหรับประคำพระเจ้าห้าพระองค์ชุดพิเศษมวลสารล้วนพร้อมตะกรุดพระเจ้าข้ามไตรภพ(กลบทพระเจ้าห้าพระองค์)เนื้อทองคำและตะกรุดเงินพระยันต์อุโบสถ สร้างตามเกณฑ์ ๕๖ ชุด(กำลังธาตุพระเจ้าห้าพระองค์) สอบถามบรรณาธิการนิตยสารฯ ๐๙ - ๑๑๖๒๖๘๕ (คุณอัมรินทร์)
***ประคำนวภาพระเจ้าห้าพระองค์(เนื้อดินบ่อพระแสงผสมมวลสารมงคล) ที่แจกพร้อมหนังสือปฐมบทแห่งมนตราและอาคม(จำนวน ๕๐๐ ชุด)เมื่อครบกำหนดผู้สั่งจองจะปิดรับจองทันทีจึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านที่สั่งจองหนังสือทราบทั่วกัน รายละเอียดการสร้างจะแจ้งในโอกาสต่อไป...