Magic Ring
         เครื่องประดับที่สวยงามมักถูกนำมาประกอบเป็นเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์แบบสวยงามสวมใส่แล้วก็โชคดี ประเภทยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว มีหนึ่งได้ถึงสองอะไรแบบนั้น ในบรรดาเครื่องประดับที่ว่า “แหวน” เป็นสิ่งหนึ่งที่นิยมนำมาทำเครื่องรางที่อำนวยอิทธิคุณส่งเสริมผู้สวมใส่ ศาสตร์นี้มีอยู่แทบทุกเชื้อชาติที่มีแหวนและบรรดาแหวนที่โด่งดังที่สุดในโลกก็คือแหวนโอริง อย่างที่บ้านเราเรียกว่าแหวนปลอกมีด ที่พบในหนังเรื่องดังคือ “ลอร์ด ออฟเดอะริง” นั่นไง ทั้งนี้เพราะเขาทำเป็นหนังนะ ในเมืองไทยเรานั้นมีการสร้างเครื่องรางแบบมายิก ที่เกี่ยวกับแหวนอยู่มากมายอย่างแหวนพิรอด แหวนปลอกมีด แหวนนาคบาศ บางทีก็แต่งเป็นร้อยกรองที่คล้องจองกันสละสลวยในคำเรียกหา เช่น มณีนพรัตน์ นาคีคำรณ สุธนกัมปนาทฯ แหวนมายิกในแถบสุวรรณภูมิจะใช้วัสดุเท่าที่หาได้ตามฐานะผู้ที่จะครอบครองอย่างหญ้าคา หางช้าง งาช้าง เงิน สำริด ทอง ฯ ในส่วนศาสตร์มายิกตะวันตก หรือชาติอื่นๆ แหวน เป็นสัญลักษณ์แห่งนิรันดรกาล ความร่วมมือ การกลับมาพบกันใหม่ (วงแหวนต้องไม่ขาดจากกัน)เป็นสิ่งที่ใช้ปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ เป็นสัญลักษณ์แห่งคู่ครอง และการรวมกลุ่ม(เช่นแหวนประจำรุ่น) แหวนยังเป็นเอกลักษณ์ของเวทย์มนตร์ เกี่ยวเนื่องกับจักราศรี พลังหยิน-หยาง (จีน)
          สมัยบาบิโลน ประมาณ ๒๕๐๐ ปีมาเเล้ว กล่าวถึงแหวนไว้อย่างละเอียดสมัยกรีกโรมันแหวนเป็นเอกลักษณ์ของชนชั้นสูง สถานที่บางเเห่งห้ามสวมแหวนเข้าไปในพิธีกรรมต่างๆ ผู้รู้จะถอดแหวนออกจากนิ้วมือก่อน เชื่อกันว่าแหวนจะปิดกลั้นพลังจากเทพ ตลอดถึงเมื่อจะส่งพลังไปยังเป้าหมายหรือผู้ป่วย ห้ามสวมแหวนเพราะเชื่อกันว่าแหวนจะปิดกลั้นพลังที่ส่งออกไป รูปแบบของแหวนเป็นเพียงแฟชั่นสวยงามไม่ได้ออกดแบบเพื่อผลทางมายิกโดยตรงจะมีพลังน้อยและยังเชื่อว่าขณะประกอบวิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะขณะขณะรับพลังจากผู้รู้ เช่น เข้าพิธีปลุกเสกพระ ควรสวมอัญมณีให้ติดกับตัว เป็นการเพิ่มพลังแก่พลอยนั้นๆและตัวเอง พวกที่สนใจศาสตร์มายิก มักจะมีแหวนแห่งอำนาจ ที่เรียกแหวนแห่งเวทมนตร์(Magick Ring) ไว้ประจำเพื่อใช้เรียกพลัง เวลาใช้อำนาจมายิกนั้น ซึ่งก็จะมีการประกอบเรื่องราวตามคติที่แตกต่างกันออกไป แหวนทางมายิก จะนิยมทำด้วยเงินเพื่อผลทางโภคทรัพย์และมหานิยมเนื่องจากอำนาจของดาวจันทร์ แต่คติที่ลึกออกไปนั้นจะแบ่งเป็นสองส่วนที่ต้องการผลเฉพาะเจาะจง บางครั้งก็ใช้โลหะบริสุทธิ์ แต่บางครั้งที่ต้องการผลที่ครอบคลุมก็จะผสม โลหะชนิดอื่น ตามสัดส่วนที่กำหนด เพื่อให้ได้โลหะชนิดใหม่ที่เป็นสื่อทางมายิกได้ครอบคลุมมากเรื่องราวขึ้น
การสวมแหวนก่อให้เกิดพลังอำนาจ ขึ้นอยู่กับชนิดของพลอย และโลหะที่ประกอบเป็นแหวนร่วมกับประพฤติปฏิบัติของผู้สวมใส่ นิ้วที่สวมแหวนเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาก็กำหนดพอสรุปได้คือ

         นิ้วชี้ เป็นนิ้วเเห่งพลังอำนาจบารมี เมื่อท่านต้องควบคุมงาน บังคับบัญชาการผู้คนจำนวนมาก ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ และแหวนนั้นควรประกอบด้วยพลอยหลายชนิดที่ส่งเสริมบารมีต่อกันแหวนที่สวมนิ้วชี้โดยมากจะเป็นแหวนที่ส่งเสริมพลังอำนาจในทางคุกคามกดดัน ที่ในบ้านเราเรียกว่าการเสริมเดชอำนาจนั่นเอง

         นิ้วกลาง เป็นนิ้วที่ไม่ควรสวมใส่แหวน ถือว่าเป็นอับโชค ในอเมริกาผู้ใส่แหวนนิ้วกลางจะได้รับการดูแคลน

         แหวนโดยทั่วไปควรสวมนิ้วนาง เชื่อกันว่าเป็นนิ้วที่มีประสาทต่อเชื่อมกับหัวใจทำให้ร่างกายสมบูรณ์ จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใส และมีความเจริญรุ่งเรือง และพลังอำนาจของแหวนและอัญมณีที่สวมใส่ จะกระจายเหนี่ยวนำกระเเสโลหิตทำให้ส่งผลต่อร่างกายได้อย่างชัดเจน

         แหวนรวมทั้งอัญมณีเครื่องประดับทั้งหลาย ควรสรรสร้างขึ้นจากผู้รู้โดยสั่งทำขึ้นเฉพาะ ควรว่างเว้นช่องว่างที่ตัวเรือนเพื่อให้เนื้อพลอยใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง เช่น ตัวแหวนควรเจาะที่โลหะใต้พลอย เม็ดพลอยทุกชนิดไม่ควรเจาะรูทะลุ เป็นการปล่อยให้พลังเคลื่อนไหลออกไปเปล่าประโยชน์
 
          ส่วนสายสร้อยคอที่ประกอบด้วยเม็ดพลอยเจาะรูร้อยติดต่อกันเป็นวงกลมเพื่อสวมคอ พละพลังจากเม็ดพลอยจะเคลื่อนไหลเป็นวงต่อกัน ฉะนั้นเส้นที่ร้อยเม็ดพลอยเหล่านั้นนี้ควรเป็นวัสดุธรรมชาติ ปัจจุบันมีเส้นทำจากใยไหมธรรมชาติเพื่อใช้ทำสร้อยคอโดยเฉพาะอย่าใช้เส้นไนล่อน การผนึกติดเม็ดพลอยกับตัวเรือนควรใช้วิธีมัดรัดด้วยลวดโลหะหรือติดด้วยกาว การมัดรัดพลอยติดกับตัวเรือนที่ดี จึงควรหลีกเลี่ยงการเจาะรูที่ตัวเนื้อพลอย บางครั้งอาจบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์(Magick powder)ที่เกี่ยวกับอัญญมณีชนิดนั้นๆเป็นการส่งเสริมอำนาจซึ่งมีคติมาจากอินเดีย อย่างผงจากต้นโพธิ์จะส่งเสริมอำนาจบารมีของอัญมณีที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีเป็นกรณีพิเศษ ด้วย และนิยมใช้สัญลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ ที่บ้านเราเรียกว่ายันต์ประกอบ แหวนมายิกนั้นก็จะทรงอำนาจเพิ่มมากขึ้น

         ที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งของแหวนที่ใช้สวมใส่ เพื่อเสริมอำนาจในตัวและบางครั้งก็ใช้ในการบำบัดโรค ส่วนแหวนที่ใช้ประกอบพิธีกรรม มายิก มักเป็นดาวห้าแฉก (Pentacle) หรือดาวหกแฉก (Star of David) ก็เป็นการบอกคตินิยมศาสตร์มายิกของผู้สวมใส่นั้นด้วยและที่แน่นอนที่สุดแหวนทางมายิกนั้น เป็นสื่อแสดงว่า บุคคลนั้นเป็นผู้ครอบครองพลังอำนาจบางประการมากกว่าความสวยงามของมันอย่างเดียวแล้วจะไม่เรียกแหวนมายิกครองพิภพได้อย่างไร ลุงกุสก็ขอแนะนำแหวนมายิกพอสังเขปนะหลานๆ …สวัสดี