Aura และความหมาย
         ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ออร่า aura ว่าเกิดจากการที่ อะตอมของสารต่างๆเกิดการสั่นสะเทือนโดยอิเลกตรอนที่วิ่งรอบๆแกนอะตอมและเมื่อมีการเคลื่อนที่ก็มีการ รับและส่งพลังงานออกมาเพื่อให้ตัวเองมีเสถียรภาพ พลังงานที่ปล่อยออกมาจะออกมาในรูปแสงและคลื่นเสียง ออร่าเป็นผลพวงจากกระบวนการดังกล่าวในปัจจุบัน มีการบันทึกภาพออร่าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า เทคนิคแบบเกอร์เลี่ยน ซึ่งเป็นชื่อของผู้ค้นพบชาวรัสเซียและปัจจุบันได้พัฒนาเทคนิคนี้ จนเป็นที่ยอมรับโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ภาพถ่ายเกอร์เลี่ยนนี้ในการศึกษา พลังของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะพลังอำนาจของชีวิต เช่น ใช้ในการวิเคราะห์โรค ตรวจอำนาจหรือคุณสมบัติบางประการในวัตถุหรือสสาร (วิเคราะห์จากสเปคตัม)ความหมายของสีออร่า ในวัตถุที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนก็มีพลังงานทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงมีผลต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโลก สีออร่าที่แผ่รัศมีออกจากวัตถุนั้น จะเป็นการสื่อว่าวัตถุชนิดนั้นๆ มีสภาพเป็นเช่นไร จึงมีการจำแนกสีเพื่อเป็นเครื่องชี้วัดให้เกิดความเข้าใจถึงสถานภาพของวัตถุนั้นๆ


แต่ในที่นี้จำแนกเพียงสีออร่าที่แผ่ออกมาจากกายมนุษย์และวัตถุโดยจะแนะนำให้ใช้เป็นข้อมูลในการอ่านออร่าเบื้องต้นดังนี้(เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่ง)
๑. สีชมพู หมายถึง พลังกายพลังใจที่แจ่มใส สดใส มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น มีความโอบอ้อมปลอบประโลมผู้อื่นในวัตถุถือว่าส่งผลทางเมตตามหานิยม
๒. สีแดง หมายถึง การกระฉับกระเฉง ความทะเยอทะยาน ความภาคภูมิใจ เต็มไปด้วยพลังแห่งการทำงาน และในวัตถุมงคลถือว่าเป็นอำนาจปกป้องคุ้มครอง ข่มอาถรรพ์คุณไสยและทางมหาอำนาจด้วย เครื่องรางประเภทคงกระพันชาตรี จะพบออร่าสีแดงเป็นพื้นอาจมีสีอื่นผสมด้วยสีแดงยิ่งเข้ม ยิ่งแสดงอำนาจในการคุกคาม แสดงถึงอำนาจในการป้องกันสูงตามไปด้วย


๓. สีส้ม/แสด
หมายถึง ความกระฉับกระเฉงว่องไว สุขภาพสมบูรณ์ มีความสุขทั้งทางกายและทางใจในวัตถุมงคลเป็นสีโอโรสหมายถึงผลทางเสน่ห์โดยเฉพาะและหากร่วมกับสีชมพู ก็จะยิ่งส่งผลทางเสน่ห์สูงมากยิ่งขึ้นไปด้วย
๔. สีเหลือง หมายถึง ความฉลาด ความเมตตา มองโลกในแง่ดี เป็นสีที่มีภูมิคุ้มกันโรค สีเหลืองอมส้มหมายถึง ความฉลาดปราดเปรื่อง ในวัตถุมงคลเป็นสีของบารมีทั้งหลายส่งผลทางโภคทรัพย์ด้วยสีเหลืองหากปรากฏในวัตถุมงคลจะหมายถึงบารมีพระพุทธในบางกรณีซึ่งอาจมีการผสมกับสีฟ้าอ่อนๆด้วย

 

๕. สีเขียว
หมายถึง จิตใจละเอียดอ่อน ใจดี เข้าใจผู้อื่นง่าย เป็นสีแสดงถึงความสมดุลของสภาพร่างกาย ในวัตถุมงคลคือส่งผลทางป้องกันรักษา โดยเฉพาะการรักษาโรค และล้างคุณไสย และในบางกรณี การผสมของออร่า บางสี อย่างสีเหลือง(แสดงอารมณ์ปิติมีความสุข) และสีฟ้า(อารมณ์เมตตา) ก็อาจเห็นเป็นออร่าสีเขียวได้เช่นกันดังนั้นการอ่านออร่า จึงต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญที่เห็นออร่าแบบต่างๆมามากให้คำแนะนำ
๖. สีน้ำเงิน หมายถึง ความสงบ มีสัจจะ ซื่อตรง จริงใจ เป็นผู้มีความมั่นคง ฉลาด และมักประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูง ในวัตถุมงคลเป็นสีทางโชคลาภอีกสีหนึ่งที่มาจากลาภลอย ลาภจาก การเจรจาตกลง
๗. สีคราม หมายถึง สีของพลังจิต มีสัมผัสที่ ๖ มีความฉลาดล้ำลึก ความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ชอบค้นหาสัจจะธรรมของชีวิต เป็นการแสดงอำนาจญาณบางชนิดด้วยแต่ต้องชำนาญในการอ่านเช่นญาณพระพุทธ(สีคราม-ฟ้า) ญาณว่าน ญาณจากวัตถุธรรมชาติซึ่งแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการต้องได้รับการแนะนำจากผู้รู้

 

๘. สีม่วง
หมายถึง จิตละเอียดอ่อน เป็นตัวของตัวเอง มีสัมผัสที่ ๖ และแสดงถึงเป็นผู้ที่มีพลังจิตสูง ชอบทางสมาธิและโน้มเอียงไปทางศาสนา ชอบเรื่องลี้ลับ คนส่วนมากมักไม่มีสีนี้ สีม่วงหากปรากฏในวัตถุมงคลถือว่ามีเทพระดับสูงรักษา(แรงครูบาอาจารย์)วัตถุมงคลที่มีสีม่วงแสดงว่ามีญาณทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าลางสังหรณ์
๙. สีขาว หมายถึง เป็นสีที่มีความสมดุลมากที่สุด มักพบในนักบุญหรือผู้ที่เจริญสมาธิอยู่เสมอ ถ้าปรากฏเป็นเส้นสีขาวผ่านซ้อนแสงหมายถึง การสื่อกับมิติอื่นได้ เป็นสีของญาณสมาบัติพบในมงคลวัตถุแสดงว่าผู้เสกสร้างได้สมาธิระดับสมาบัติชั้นสูง สีขาวเป็นการผสมของสีต่างๆอย่างสมดุลลงตัว เป็นสีที่บอกประการหนึ่งของพลังด้านบวก เป็นตัวปรับสมดุลเครื่องรางที่มรสีขาวจะมีผลทางด้านส่งเสริมให้จิตใจผู้สวมใส่เป็นสมาธิได้ง่าย และยังใช้ในการอธิษฐานขอเรื่องต่างๆได้ด้วย
๑๐. สีทอง หมายถึง สีของพลังจักรวาล พลังแห่งทิพยชั้นสูง ผู้ที่มีสีนี้พบได้น้อยมากปัจจุบันแทบจะหาไม่พบเลย เป็นพลังอำนาจนอกมิติการอ่านในภาพถ่ายจะแยกยากมากระหว่างสีเหลืองกับสีทองรายละเอียดจะข้ามไปสำหรับผู้ศึกษาโดยเฉพาะ


                   
         พลังสีต่างๆที่ปรากฏในวัตถุมงคลหมายถึงพละพลังของวัตถุมงคลนั้นที่เปล่งอานุภาพออกมา
พิจารณาจากสี ความใส ความกว้างของออร่า การตรวจอำนาจมงคลวัตถุโดยออร่า เช่นภาพถ่ายเป็นกระบวนการที่ใช้วิทยาศาสตร์มารองรับว่ามีพลังงานประจุอยู่จริง ส่วนผลที่ว่า นำมงคลวัตถุนั้นไปใช้จะเกิดผลตามปรารถนาหรือไม่ ก็เป็นที่ตัวผู้ใช้เอง(Auraตัวผู้ใช้) และความสามารถในการต่อจิตสัมพันธ์กับพลังในวัตถุนั้นๆด้วย การอ่านออร่าด้วยสีต่างๆที่ปรากฏนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมากและบางสถาบันอาจมีความเห็นไม่ตรงกัน ทั้งนี้ก็เนื่องจากมีการค้นคว้าที่ต่างกันและสีที่ปรากฏบางครั้งเกิดการผสมกันจนเป็นอีกสีหนึ่ง จึงต้องพิจารณาทั้งสีพื้น สีแซม และสีที่แฝงด้วยการพิจารณาที่ถูกต้องจึงต้องเจาะให้ลึกถึงระดับออร่าเป็นชั้นต่างๆด้วย สำหรับในเว็บนี้จะพยายามนำออร่าของวัตถุมงคลแบบต่างๆมาให้ศึกษากัน ในโอกาสต่อไป
                   

Aura Gallery รวมภาพถ่ายAura