พระผาลไถ มหามงคล


           ในบรรดาเครื่องรางของขลังที่นับถือกันว่า มีอิทธิคุณในทางกลับร้ายกลายเป็นดีนั้น  “ผาลไถนา” ที่เรียกกันว่า  “หัวหมู” นั้นก็นับถือว่ามีอานุภาพที่ชัดเจนซึ่งบรรดานักวิทยาคม   ตลอดจนผู้ที่สนใจในศาสตร์โบราณต่างตระหนักรู้อยู่แก่ใจ  และในปัจจุบันก็มีพระเกจิอาจารย์หลายท่านได้นำผาลไถมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆประสิทธิ์ให้ผู้นับถือศรัทธา  ใช้ต่างเครื่องรางของขลังก็เห็นผลเป็นอัศจรรย์   จนเป็นที่แสวงหา “ผาลไถ” มาลงอาคมใช้ติดตัว กัน  เพราะ ส่งผลให้ชีวิตมีเรื่องที่ดีดีเกิดขึ้นอย่างเหลือคณานับ     ที่ว่าจะแข่งขันก็ชนะ   ที่ว่า จะเข้าสอบก็สอบได้   ที่ว่าชะตาชีวิตหักไม่มีอะไรดี พอ บูชาผาลไถ ก็กลับดีวันดีคืน  เลื่อนฐานะให้เห็นอย่างอัศจรรย์  พระเกจิอาจารย์อรรถาธิบายว่า ทั้งนี้ก็เพราะ “ผาล” มีคุณเหลือคณา ที่พลิกแม่ธรณี ปลูกข้าวเลี้ยงชาวโลก                                                                                                                                                                                                    นอกจากนี้ ก็ยังใช้ผาลในการถอนแก้อาคมชนิดที่ว่า ถอนไม่ยอมออก  ไล่ไม่ยอมไป ก็พลันมลายหาย อย่างชนิดที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ   แม้แต่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังสรรเสริญถึงคุณวิเศษผาลไถ  ขนาดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ให้ภิกษุใช้แก้อาถรรพ์มนต์ดำ  ศาสตร์ลี้ลับเกี่ยวกับการใช้ผาลไถนา   มาเป็นเครื่องรางนั้นหายากหนักหนาแทบพลิกแผ่นดินก็ไม่ปาน เป็นที่ปิดบังซ่อนเร้นหวงแหนของพระเกจิอาจารย์เพราะวิเศษเหลือประมาณ ถึงขั้นทำไพร่เข็ญใจมามั่งมี ทำคนดวงตกให้ฟื้นคืนมานักต่อนัก หากรู้วิชาลงผาลไถบูชาให้ถูกแล้วไซร้  จะไม่พบความตกต่ำเลย     ในปัจจุบันหาเครื่องรางจากผาลไถนั้นยากนักหนา กว่าจะได้เลือดตาแทบกระเด็น เพราะไม่มีการใช้ผาลไถนากันแล้ว  จึงนับวันจะหายากขึ้นทุกทีทุกที


                                                                                                                                                                                                                         แต่วาสนาก็มาเป็นของชาวเราที่สามารถหาผาลไถที่ใช้งานจริงๆอายุกว่า๓๐ปี  ลักษณะต้องตามตำรา จึง  จัดสร้าง “พระผาลไถ มหามงคลกลับชะตา”  โดยใช้ ดินเจ็ดผาล  ดินเจ็ดนาอุดม    ข้าว   เกลือ   กล้วย   ดินเจ็ดบ่อ น้ำ (ไม่เคยแห้ง)  เลือกใช้ดินมงคลที่มีสีอรุณ  และมีกลิ่นหอม วรรณะพระจึงขาวนวลและผสมผงวิเศษตามตำราวิชา  สร้างมงคลวัตถุนี้เกื้อกูลกับเวไนยชนจนสำเร็จ  โดยบรรจุ ผาลไถที่ตัดแบ่งไว้ด้านหลัง ครบเครื่องเต็มสูตรเต็มวิชาอย่างที่ไม่มีใครเคยจัดสร้างมาก่อนปลุกเสก ตามคุณวิชาและอัญเชิญบารมี ขอให้ มีคุณานุภาพดังคาถามหามงคลของพระสมณโคดมบรมศาสดาที่ทรงประทานกับท่าน หมอชีวกโกมารภัจจ์ แปลความได้ว่า   “ สิ่งที่ดีจงนำเข้ามา   สิ่งที่ไม่ดีจงนำออกไป ”    (นิบาตคาถานี้พระอาจารย์เจ้าผู้รู้ต่างปิดบังซ่อนเร้นถือเป็นที่สุดของมหามงคลทั้งปวง)  พระผาลไถมหามงคลนี้แม้ไม่ใส่กับตัวก็อาราธนาติดบ้านติดรถก็มีคุณดุจกัน ทั้งคุ้มทั้งกันทั้งแก้อวมงคลด้วยคุณแม่พระธรณี คุณพระโพสพ คุณแม่ทั้ง๕  คุณกำเนิด  คุณพระ  คุณครู  คุณเทพเทวา  คุณเวทวิทยา คุณ มนต์  คุณคาถา  คุณอักขระ ทรงทั้ง อิทธิฤทธิ์ บุญฤทธิ์ใส่ใต้หมอน กันเขาทำกันเขาใส่ กันดวงตกและหนุนชะตา พลิกให้ร้ายหายไปกลายเป็นดี  ทำให้งอกทำให้งามทำให้เพิ่มทำ ให้พูน ดั่งไถที่พลิกผืนดินให้เพาะปลูกอุดมสมบูรณ์ได้ฉันนั้น
มหามนต์ พืชมงคลเพื่อความสมบูรณ์ของชาวสยาม

การเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกเป็นพื้นฐานของการ ประกอบกิจกรรมเลี้ยงชีพของมนุษย์ ที่มีมาช้านาน และแน่นอนว่าเป็นอาชีพที่เข้ากับหลักการของพุทธศาสนา เพราะไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยการเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นอย่างไรก็ตามแม้คติในศาสนาอื่นๆอาชีพแบบเกษตรกรรมก็เป็นอาชีพที่ถูกยกย่องว่า เป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมมนุษย์ มีผู้กล่าวว่า “ เกษตรกรรมไม่ใช่อาชีพแต่เกษตรกรรมคือวีถีชิวิตของมนุษย์ที่ใกล้กับธรรมชาติมากที่สุด” การเกษตรที่นับถือกันว่าเก่าแก่มากที่สุด ชนิดหนึ่งก็คือ  “การทำนา”ซึ่งในที่นี้คือการเพาะปลูกพืชที่เป็นอาหารหลักของชาวโลกก็คือ “ข้าว”ซึ่งเป็นธัญพืชที่นับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ และมีบุญคุณต่อการมีชีวิต ของมนุษย์   เรื่องราวที่เกี่ยวกับข้าวจึงนับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ อย่างมาก ในบางประเทศก็จะมีการกำหนดนามธรรม ของ “ข้าว” ในมิติความศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นเทพเจ้า ไปเสียให้ชัดเจนยกตัวอย่างเช่น ในไทยเราเรียกว่า แม่โพสพบ้าง พระโพสพบ้าง (ในกรณีที่เป็นเทพผู้ชาย) และเลยไปถึง สิ่งที่เกี่ยวข้อง ในการทำนา อย่างเช่นสัตว์ต่างที่ใช้แรงงานคือ วัวและควาย ก็นับถือว่าเป็นสัตว์ มีคุณหาก ใช้แรงงานไถนา เมื่อแก่หมดเรี่ยวแรงลงก็มักจะไม่ฆ่า กินเนื้อ จะเลี้ยงให้แก่ตายไปเอง  นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำนา อย่าง  แอก   คันไถ  ผาลไถนี้ก็ถือว่า เป็นของมีคุณ  การทำการเพาะปลูกจะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆมากมายแบ่งพิธีกรรมได้สี่ประเภทคือ
พิธีเกี่ยวกับการเสี่ยงทาย  เช่นพิธีแห่ข้าวพันก้อน   การเสี่ยงบั้งไฟ  การบ๋าแม่นางธรณี  ฯ
พิธีเกี่ยวกับเพาะปลูก  เช่น พิธีจรดพนังคัลแรกนาขวัญ  พิธีแรกไถนา  พิธีหม่าข้าว พิธีเชิญแม่โพสพใส่ข้าวปลูก ฯพิธีเกี่ยวกับการบำรุงรักษา เช่นพิธีปักตาแหลว พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่  พิธีไล่น้ำ ฯ
พิธีเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว เช่น พิธีแรกเกี่ยวข้าว พิธีตั้งลอมข้าว  พิธีปลงข้าว  ฯ
พิธีเกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง (เมื่อเสร็จการเพาะปลูก)เช่นพิธีทำบุญคูณลาน  พิธีกองข้าว  พิธี ลาซัง  พิธีสู่ขวัญข้าวในเล้าพิธีกองข้าว ฯ
การปลูกข้าวในครั้งแรกในต้นฤดูฝน ถือเป็นเรื่องสำคัญ  เรียกว่า “ไถแรก”หรือ “นาตาแฮก” ซึ่งประชาชนจะจัดพิธีนี้ขึ้นหลังพิธีของหลวงคือพระราชพิธี “จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”ที่จัดขึ้นในเดือน พฤษภาคมของทุกปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ ผู้แทนพระองค์จะเสด็จมาเป็นประธานถือเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของเกษตรกรซึ่งกรมศิลปากรมีบทความลงในนิตยสารสารคดีกล่าวถึงความเป็นมาของแรกนาขวัญว่า  
“แรกนาขวัญ เป็นภาษาของคนในภาคกลางที่ราบลุ่มแมน้ำเจ้าพระยา ตรงกับภาษาของคนบริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขงว่า นาตาแฮก (แฮก คือ แรก) หมายถึงการไถนาทำนาปลูกข้าวครั้งแรกในนาจำลองขนาดเล็กๆ ที่สมมุติขึ้น แล้วมีพิธีสู่ขวัญวิงวอนร้องขอต่ออำนาจเหนือธรรมชาติ (บางทีเรียกผีนาหรือพระภูมินา) จงบันดาลให้ทำนาจริงๆ ได้ผลผลิตเป็นข้าวงอกงามอุดมสมบูรณ์เหมือนนาจำลองที่สมมุติขึ้นครั้งแรกนี้ บางแห่งเช่น ภาคเหนือจะทำพิธีสังเวยแม่โพสพพร้อมกันไปด้วยพิธีอย่างนี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในชุมชนคนดึกดำบรรพ์ราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว สมัยก่อนๆทุกคนมีอาชีพทำนาต้องทำกันทั่วไปก่อนจะลงมือทำนาจริง ต่อมาเมื่อราชสำนักรับแบบแผนฮินดูจากชมพูทวีป (อินเดีย) จึงปรุงแต่งให้สอดคล้องกับพีธีพราหมณ์เพื่อความศักดิ์สิทธิ์สูงขึ้น เช่น มีพระโคเสี่ยงทาย มีการเชิญเทวดามาเสกเป่าข้าเปลือกที่ใช้หว่านในพิธี เมื่อเสร็จงานก็ให้ชาวบ้านแย่งกันเก็บเม็ดข้าเปลือกไปบูชา และโปรยลงในนาของตนเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นเมล็ดข้าวมากขึ้น และรอดพ้นจากภัยธรรมชาติภาษาทางราชการเรียก จรดพระนังคัล เป็นคำเขมร (นังคัล คือ ผาลไถนา) แปลว่าไถนาครั้งแรก มีหลักฐานยืนยันในเอกสารเก่าแก่ว่า พระเจ้าแผ่นดินเมื่อราว ๗๐๐ ปีมาแล้วมอบให้เจ้านายและขุนนางทำพิธีนี้ เพื่อความมั่งคั่งในพืชพันธุ์ธัญญาหารของราชอาณาจักร จะละเว้นมิได้ ต้องทำทุกปี จึงมีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน”การเพาะปลูกในปีใดได้ผลมากเสียน้อยโบราณนับถือว่า ปีนั้นอุดมสมบูรณ์  เกณฑ์สำคัญก็คือ “การทำนา”  ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากแม้ครั้งพุทธกาลก็มีการบันทึกพุทธประวัติในช่วงวัยเยาว์ของพระสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ว่า ได้ทรงเข้าปฐมญาณ  ในวันแรกนาขวัญปรากฏร่มเงาของเมฆบังแสงอาทิตย์ให้เป็นอัศจรรย์ด้วย  ในการทำนานั้นหากพิจารณาเกี่ยวกับความเชื่อ ก็มี วิทยาคมอยู่มากมายที่นำมาใช้ เช่น การเสกดินก่อนเพาะปลูก    มนต์เสก “หม่าข้าว”ก่อนปลูก     เลขยันต์ ป้องกัน แมลงกัดกินพืชไล่   มียันต์กันนกหนู  รวมถึง ป้องกัน “ปู” ไม่ให้กัดกินต้นกล้าด้วย ในพิธีแรกนาขวัญ จะมี มนต์พิเศษ เฉพาะ เรียกว่า  “คาถาพืชมงคล”   มีความยาวพอประมาณใช้สวดในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ปลุกเสกสิ่งของเครื่องใช้ในพิธี  ซึ่งเน้นในการปลุกเสก เมล็ดพันธุ์พืชได้แก่ข้าว ถั่ว งา ที่นำมาประกอบพิธีให้เกิดสิริมงคล แก่ชนทั้งประเทศ  หลังเสร็จพิธี ประชาชนที่มาชมพิธีต่างก็จะกรูกันเข้าแย่งเก็บธัญพืช ที่หว่านลงเป็นโกลาหล  เป็นเช่นนี้ทุกปี  ผู้ที่ได้เม็ดพันธุ์ในพิธีจะนำไปกราบไหว้บูชาถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

                     ในพิธีระดับชาวบ้านการแรกไถถือเป็นพิธีสำคัญเช่นกัน จะกระทำหลังจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  โดยนำอุปกรณ์ต่างๆที่จะทำนามาเข้าพิธี(บางท้องที่)  นัยของพิธีในแง่เหตุผลก็คือการตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพที่ใช้งานได้  ซึ่งการเก็บรักษาอุปกรณ์ทำนาจะถือว่าเป็นของมีคุณจะเก็บในที่สูงไม่ให้คนเหยียบย่ำ  แม้ผาลไถที่มีขนาดใหญ่ก็จะเก็บขึ้นที่สูง   และกระบวนอุปกรณ์ทำนาทั้งหลายนี้เองก็นับถือว่า “ผาลไถ” มีคุณวิเศษในด้านอื่นๆอย่างมากมาย ใช้ตั้งแต่ผาลไถทั้งชิ้น  ไปจนแม้กระทั่งฝุ่นผงจากผาลไถนั้นเลยทีเดียว ซึ่ง อิทธิคุณ“ผาลไถ”ได้มีการกล่าวไว้ในพระไตรปิฏกด้วยว่า.......

          ศาสตร์นี้นานนักหนากว่าจะมีผู้รู้สร้างสำเร็จ บัดนี้ได้บังเกิดในโลก ให้ท่านที่ศรัทธาได้ พิจารณาใช้เกื้อกูลแก่ตนตามวาสนาและ สติปัญญา เถิด  ท่านที่สนใจ กำนลองค์ละ๑๙๙.-บาท กรุณาเพิ่มค่าจัดส่ง พัสดุลงทะเบียน ๕๐.-บาท เช่าบูชาทางอีเมล์ได้ที่ web_ounamilit@hotmail.com กรุณาระบุชื่อ - ที่อยู่ผู้สั่ง และเวลาที่โอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ทัศนะ กิ่งกุ่มกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกระบือ เลขบัญชี 018-253396-1 หรือสั่งเช่าบูชาได้ที่ 089-8824311 ครับ   รับพระได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอ สงวนสิทธิ์ หากของหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  ล่วงหน้า