ปาฏิหาริย์แห่งศาสตร์
 

web ที่น่าสนใจ

 
 

Facebook

อย่าพลาด!!!
Facebook คุณภาพ
เต็มไปด้วยสาระความรู้
 
Facebook        
 
ติดตามอ่าน อุณมิลิตเล่มที่ 151


การเผยแพร่บทความเเละกิจกรรมของ"อุณมิลิต"มีจุดประสงค์ในการอนุรักษ์
เรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไว้
โดยมิได้มีเจตนาให้เกิดความลุ่มหลงงมงายแต่อย่างใด
ในส่วนเรื่องราวที่เป็นตำนานหรือความเชื่อ
ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผู้อ่านพึงใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล
เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของท่านที่จะเชื่อหรือไม่?
ทางนิตยสารอุณมิลิตเพียงนำเสนอข้อมูลให้ด้วยความจริงใจเท่านั้น
เพราะเราจริงใจ จึงเป็นนิตยสารฉบับเดียวในประเทศที่กล้าประกาศเช่นนี้

อ่านเปิดใจอุณมิลิตฉบับบรรณาธิการได้ ที่นี่

การเผยแพร่บทความเเละกิจกรรมของ"อุณมิลิต"
มีจุดประสงค์ในการอนุรักษ์เรื่องราวของศิลปะ
และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไว้
หากมีข้อความ หรือรูปภาพใดใดที่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด
กรุณาแจ้งให้ทางสำนักงานอุณมิลิตทราบ
เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามที่ควร
ในเวลาไม่เกิน 15 วัน

หากมีข้อความ หรือรูปภาพใด ที่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน
สำนักงานอุณมิลิตขออภัย และจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว

ขอบคุณครับ

ยันต์พระเจ้าอมโลก

ยันต์บานประตูโบสถ์ของวัดหนองโพธิ์ที่เรียกกันว่า
ยันต์พระเจ้าอมโลกนี้ ก็คือพระยันต์ที่เรียกกันในหมู่นักวิทยาคมว่า
นะปฐมกัป เป็นพระยันต์ที่ถือคติว่าเมื่อเริ่มเกิดโลกในภัทรกัป
ท้าวมหาพรหมผู้สร้างเล็งญาณมาดูโลกก็พบดอกบัวห้าดอก
มีอักขระ นะโมพุทธายะ
จึงรู้ว่ากัปนี้ประเสริฐนักจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึงห้าพระองค์
อักขระขอมทั้งห้าคือ นะโมพุทธายะได้ถูกนำมาซ้อนกัน
ในรูปแบบ หิรัณครรภ์ตามคติกำเนิดโลกธาตุ
เป็นรูปร่างยันต์อย่างที่เห็นยันต์นี้ ถือว่า เป็น  “มหากำเนิด”
เป็นปฐมกำเนิดแรกของโลก
และเป็นต้นตำราของวิชาปถมัง หรือ อักขระนะวิเศษ
ซึ่งหากร่ำเรียนสำเร็จ นะวิเศษ นั้นก็จะปัดตลอด คือไปได้ตลอด
ดั่งท่านหลวงพ่อเดิมแสดงปาฏิหาริย์เหยียบรอยเท้าบนผืนผ้า
แล้วติดตั้งแต่แผ่นแรกไปจนแผ่นสุดท้ายในครั้งเดียว
ยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ที่เรียกนะปฐมกัปล์ หรือพระเจ้าอมโลก นี้
ท่านหลวงพ่อเดิมจะใช้ในการจารวัตถุมงคลของท่านเป็นประจำ
โดยเฉพาะรูปหล่อ จนเป็นยันต์เอกลักษณ์ของท่าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ยันต์พระเจ้าอมโลก
ลูกพระเจ้าห้าพระองค์


ผลของต้นไม้ที่นับถือเป็นของค้ำของคูนจากความเชื่อตามคติพุทธศาสนา
พบไม้สำคัญอยู่ต้นหนึ่งที่ตั้งชื่อกันค่อนข้างแปลก
และบ่งบอกถึงพุทธศาสนา ตามคติสุวรรณภูมิ
ก็คือผลของ ต้นพระเจ้าห้าพระองค์
ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มากเลยทีเดียว
ที่มาของชื่อนี้ก็คือ เมล็ดในผลที่มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปห้าองค์
ปรากฏอยู่อย่างน่าสนเท่ห์ แก่ผู้พบเห็น
เมล็ดจากผลของต้นพระเจ้าห้าพระองค์นี้เองที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์
และโบราณาจารย์นิยมใช้เป็นเครื่องเรืองถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ในตัวเอง
ยิ่งนำมาปลุกเสกด้วยคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ คือ นะ โม พุท ธา ยะ
ก็ยิ่งเพิ่มความขลังขึ้นอีกเป็นทวีคูณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ลูกพระเจ้าห้าพระองค์
ประทีปสารพัดนึก

ของขลังจากอาคมที่นับถือว่าเป็นยอดวิทยาคม
ที่ค้ำคูณหนุนเสริมชะตา เสมอด้วยพระพิชัยสงคราม
ก็คือ ประทีปอาคม ซึ่งสามารถอธิษฐานเรื่องราวต่างๆได้สารพัด
จึงขอเรียกชื่อในคอลัมน์นี้ว่า “ประทีปสารพัดนึก”
ประทีปสารพัดนึก นี้ มีคติมาจากการที่ชาวพุทธ
รับจารีตในการบูชาไฟเข้ามาใช้ ดังที่เราจะเห็นว่า
ใช้ธูปเทียน บูชาพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศาสนพิธี
อานิสงส์ของการจุดโคมประทีปเป็นพุทธบูชามีมากมายมหาศาล
แม้จะไม่ได้ทำต่อหน้าพระพักตร์พระบรมศาสดา
ในขณะที่ทรงพระชนม์ชีพ
แต่กระทำ หลังจากที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
ก็มีผลมหาศาลด้วยเช่นกัน
ถึงขนาดส่งผลให้สำเร็จเป็นได้ถึง“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


ประทีปสารพัดนึก
ยันต์เกราะเพชร

ยันต์เกราะเพชรของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนั้น
อ้างกันว่า ได้จากตำราเก่าแก่ที่ระบุว่า มาจากสมัยพระร่วง
ซึ่งยันต์ในลักษณะนี้ นักวิทยาคมในแถบภาคกลางจะเรียกว่า
ตารางเพชร หรือ ข่ายเพชร
สำหรับ คำเรียกที่เป็นแบบพื้นๆที่ไม่ค่อยจะทราบกันเท่าไรก็คือ
“ยันต์รั้วไก่” ซึ่งพิจารณาจากรูปแบบของยันต์  พบว่า
น่าจะไม่ใช่มีมาแต่สมัยสุโขทัยโดยตรง
แต่อาศัย องค์ความรู้จากสมัยสุโขทัยก็อาจเป็นได้
เนื่องจาก ระบุว่ายันต์นี้พบ อยู่ในตำราพิไชยสงคราม
แน่นอนว่า ในสมัยสุโขทัย
ไม่มีการเขียนตำราพิไชยสงครามขึ้นเป็นหลักฐานชัดเจน
เนื่องจากมีหลักฐาน  ว่า  ตำราพิไชยสงครามนั้น
แรกทำเป็นฉบับในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่๒
คือ สมัยอาณาจักรอยุธยา
หากมียันต์นี้อยู่ในตำราพิไชยสงครามจริง
ก็ต้องมี มาในสมัยอยุธยาไม่ใช่สุโขทัย
ซึ่งผู้เรียบเรียงแต่งขึ้น
ก็อาจเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พระร่วงก็อาจเป็นได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ยันต์เกราะเพชร
พุทธทำนาย

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
จากเดิมอย่างมากมาย
ซึ่งมักเพ่งเล็งในเรื่องศีลธรรมว่ามีความอ่อนด้อย
หละหลวมลงจากเดิม และเป็นเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ

ทั้งจากธรรมชาติ และมนุษย์
และนับวันก็จะทวีความรุนแรง และชัดเจนมากขึ้น
เรื่องราวเหล่านี้ปรากฏในตำนานที่ศาสดาพยากรณ์หลายศาสนา

ไม่เว้นแม้แต่ พุทธศาสนาเอง ก็มีคำทำนาย
ที่อ้างว่าเป็น เรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้
เพื่อเตือนสติ ศาสนิกชนให้ตระหนักถึงเหตุการณ์เบื้องหน้า

ในพุทธศาสนานั้น ปรากฏอยู่ในคัมภีร์หลัก คือ พระไตรปิฎก เลยทีเดียว
พุทธทำนายในที่นี้ จะกล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทำนาย
พระสุบิน (ความฝัน) ของพระเจ้าปเสนทิโกศล จำนวน๑๖ ข้อ

ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า
เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ศาสนาได้เสื่อมลง
ซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน

นื้อความดังกล่าวปรากฏใน
อรรถกถาพระไตรปิฎก มหาสุบินชาดก เอกนิบาตชาดก ขุททกนิกา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


พระกรุวัดคลองขอม

ใบประกาศที่ได้รับจากการประกวดพระเครื่องที่ผ่านมา

นักนิยมพระเครื่อง คงได้ยินชื่อพระกรุวัดคลองขอม
ที่เพิ่งแตกกรุเมื่อประมาณสัก๓๐กว่าปี

เป็นพระที่อมตะเถระท่านหนึ่งคือ พระครูวิมลคุณากร
หรือที่รู้จักกันว่า หลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาทได้ปลุกเสกไว้
เป็นการปลุกเสกหมู่ครั้งใหญ่
โดยมีหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นประธานในพิธี

หลวงพ่ออุ่ม เจ้าอาวาสวัดคลองขอม จัดสร้าง
นอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์จากเขตสุพรรณบุรี ชัยนาท
และจากที่อื่นๆที่เก่งๆอีกหลายท่าน มาร่วมปลุกเสก
ที่รู้จักกันดีได้แก่
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว, หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา
แม้กระทั่งหลวงพ่อปาน แห่งวัดบางนมโค ก็มาร่วมพิธีนี้ด้วย
เพียงแค่นี้ก็ถือได้ว่าสุดยอดแห่งพิธีกรรมแล้ว
เพราะพระเกจิที่มาปลุกเสกนั้นถือได้ว่าเข้มขลังและ “เก่งจริง!”


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


พระกรุวัดคลองขอม
เจริญพร เจริญสุข


คำว่า“เจริญ” มีความหมายแต่ทางดีขึ้นไม่มีลง
เป็นนิมิตว่าเรื่องร้ายๆ ก็ให้กลายเป็นดี
ดีแล้วดีขึ้นอีกเรื่อยๆ
คำว่า “เจริญพร”
เป็นคำพรที่พระหรือผู้ทรงศีลให้แก่ศิษย์
ซึ่งหมายถึงพรใดใด จงบังเกิด(เจริญงอกงามขึ้น)
เป็นข้อความล้ำลึก ที่มีความหมายตั้งแต่โลกียจนถึงโลกุตร

เจริญพร หมายถึง จตุรพิธพรชัย คือ
พรที่จะทำให้เกิดความสวัสดีมีชัย ๔ ประการ
เป็นพรที่พระสงฆ์ให้แก่ชาวบ้านเป็นปกติหลังจากทำบุญแล้ว

พร ๔ ประการนี้ คือ.
 อายุ  คือ ให้มีอายุยืน มีชีวิตที่ดี
วรรณะ  คือให้มีความสวยงาม มีชื่อเสียงเกียรติยศ
สุขะ  คือให้มีความสุขกายสบายใจมีความสะดวก
พละ คือ ให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์
มีพวกพ้องบริวารช่วยให้งานสำเร็จ

คำว่า “เจริญสุข” จะมาจากพ่อครูแม่ครู  ญาติผู้ใหญ่ให้พรลูกหลาน
ซึ่งหมายถึงให้สุขยิ่งๆขึ้นชื่อเหรียญจึงเป็นมงคลนาม
ว่ามีทั้งพร(สมปรารถนา) และสุข

ด้านเจริญพร เป็นยันต์เกราะเพชรราชวัตร
ด้านเจริญสุข เป็นยันต์เบญจนวหรคุณ
เป็นกิจกรรมการกุศล แจกทหาร/ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย
และเผยแพร่ศาสตร์โบราณเกี่ยวกับคติชนวิทยา
โดยบทความเชิงวิชาการเพื่ออนุรักษ์ศาสตร์คติชนแขนงนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่เจริญพร เจริญสุข
พระฤาษีตาไฟ

พระฤาษีตาไฟ  เป็นครูฤาษีที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงมากที่สุดท่านหนึ่ง
เป็นที่เคารพบูชาของผู้ศึกษาศิลปะศาสตร์โบราณแทบทุกแขนง
พบกับเรื่องราวของพระฤาษีตาไฟ ที่นำมาบันทึกไว้มากที่สุด ที่นี่
พระฤาษีตาไฟ มักปรากฏในตำนานต่างๆ
โดยเฉพาะด้านประเพณี  และพิธีกรรม ที่จะกล่าวเอ่ยนามของท่าน
เพื่ออัญเชิญมาปกป้องคุ้มครองและอำนวยความสำเร็จในพิธีที่กระทำ
และถือเสมือนว่า ท่านคือแสงสว่างแห่งความสำเร็จนั้นด้วย
เพราะท่านคือ ไฟศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระเวท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


พระฤาษีตาไฟ
พระผาลไถ

ในบรรดาเครื่องรางของขลังที่นับถือกันว่า
มีอิทธิคุณในทางกลับร้ายกลายเป็นดีนั้น
  “ผาลไถนา” ที่เรียกกันว่า  “หัวหมู” นั้น
ก็นับถือว่ามีอานุภาพที่ชัดเจน
ซึ่งบรรดานักวิทยาคม ตลอดจนผู้ที่สนใจ
ในศาสตร์โบราณต่างตระหนักรู้อยู่แก่ใจ
ในปัจจุบันก็มีพระเกจิอาจารย์หลายท่าน
ได้นำผาลไถมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ

ประสิทธิ์ให้ผู้นับถือศรัทธา
ใช้ต่างเครื่องรางของขลังก็เห็นผลเป็นอัศจรรย์

จนเป็นที่แสวงหา “ผาลไถ” มาลงอาคมใช้ติดตัวกัน
เพราะส่งผลให้ชีวิตมีเรื่องที่ดีดีเกิดขึ้นอย่างเหลือคณานับ
ที่ว่าจะแข่งขันก็ชนะ ที่ว่าจะเข้าสอบก็สอบได้
ที่ว่าชะตาชีวิตหักไม่มีอะไรดี
พอบูชาผาลไถ ก็กลับดีวันดีคืน เลื่อนฐานะให้เห็นอย่างอัศจรรย์
ศาสตร์นี้นานนักหนากว่าจะมีผู้รู้สร้างสำเร็จ
บัดนี้ได้บังเกิดในโลกให้ท่านที่ศรัทธา
ได้พิจารณาใช้เกื้อกูลแก่ตนตามวาสนาและสติปัญญาเถิด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


พระผาลไถ
Star Gate #2


Star Gate #2จัดสร้างขึ้นอย่างพิเศษสุด
เพื่อ
กำนัลแด่ผู้สมัครสมาชิกรายปี(สีทอง)
ด้วยรูปแบบที่สวยงาม ลึกซึ้ง
ทั้งศิลปกรรมและศาสตร์ลี้ลับที่ซ่อนอยู่ภายใน
สัมผัสถึงพลังงานที่เหนือคาดคิด
Star Gate #2
นวะโลหะ
ของกำนัลแด่สมาชิกที่ต่ออายุสมาชิกรายปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


Star Gate #2

การสวมแหวนก่อให้เกิดพลังอำนาจ
ขึ้นอยู่กับชนิดของพลอยและโลหะที่ประกอบเป็นแหวน
ร่วมกับประพฤติปฏิบัติของผู้สวมใส่
นิ้วที่สวมแหวนเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา
แหวนที่ใช้ประกอบพิธีกรรม มายิกมักเป็น
ดาวห้าแฉก(Pentacle)หรือดาวหกแฉก(Star of David)

ก็เป็นการบอกคตินิยมศาสตร์มายิกของผู้สวมใส่นั้นด้วย
และที่แน่นอนที่สุดแหวนทางมายิกนั้นเป็นสื่อแสดงว่า
บุคคลนั้นเป็นผู้ครอบครองพลังอำนาจบางประการ
มากกว่าความสวยงามของมันอย่างเดียว


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


- ประทีปสารพัดนึก
- พิไชยสงครามโลกวัตร ธรรมวัตร
-
อาหารเสริมพลังชีวิค
- พระเล่าพุทธศาสนาพระมหาโมคคัลานะ
-
ปฐมอักขระการใช้ทักษาปกรณ์
- ตำนานมหายันต์
ยันต์พระนเรศ
- หลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือ
-
ของขลังจากอาคมประทีปสารพัดนึก
-
ธรรมะจากพระโอษฐ์

- อุณมิลิตสัญจรพระประธาน
   วัดอัปสรสวรรค์
- เล่าเรื่องพระธาตุ
อุเทสิกเจดีย์
-
เทพปกรณัมโลกิ
- ศาสตร์ปาฏิหาริย์สมาธิแห่งแสง
-
อัญมณีศาสตร์ อัญมณีเปิดจักระ
-
อาคมถมถนำตาถาหลวงปู่ทองมา
- ของค้ำของคูณ แกนไม้ไผ่
- มายิกไทย-เทศ
เทียนมายิก
- ลุงแมวตอบปัญหา
- พระเวทย์ล้านนา
-
ตำนานว่านไทยการอาบว่าน
- มรดกติสฺสเทโว
ปิดตางา
-
ของดีน่าเก็บหลวงปู่ทวดทะเลซุง
-
เก็บเศษคนโบราาณโขน
และเรื่องราวที่ไม่ควรพลาดทุกประการ

 
นิตยสารฉบับย้อนหลัง
ฉบับที่ 130 เดือนเมษายน 2557
 
ฉบับที่ 129 เดือนมีนาคม 2557
 
ฉบับที่ 128 เดือนกุมภาพันธ์ 2557
 
ฉบับที่ 127 เดือนมกราคม 2557
 
ฉบับที่ 126 เดือนธันวาาคม 2556
 
ฉบับที่ 125 เดือนพฤศจิกายน 2556
 
ฉบับที่ 124 เดือนตุลาคม 2556
 
ฉบับที่ 123 เดือนกันยายน 2556
 
ฉบับที่ 122 เดือนสิงหาคม 2556
 
ฉบับที่ 121 เดือนกรกฎาคม 2556
 
ฉบับที่ 120 เดือนมิถุนายน 2556
 
ฉบับที่ 119 เดือนพฤษภาคม 2556
 
ฉบับที่ 118 เดือนเมษายน 2556
 
 
สามารถสั่งซื้อฉบับย้อนหลัง
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พ๊อกเก๊ตบุ๊คอุณมิลิต
นิตยสารอุณมิลิตฉบับเฉพาะเรื่อง
มายิกไท - เทศ
• "มายิก" คืออะไร เหตุใดผู้คนทั่วโลก
    จึงหลงใหลในศาสตร์เหล่านี้?
• ค้นหาคำตอบและพิสูจน์ความจริงเรื่องราว
   เกี่ยวกับศาสตร์แนวใหม่(New Age)
• รวมศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกเช่น อียิปต์
    ญี่ปุ่น จีน อินเดีย โรมัน อินเดียนแดง
    ไทย ฯลฯ
• บอกถึงความเป็นมา ความสำคัญและวิธีใช้
    ในด้านต่างๆ ทันสมัย ไม่งมงาย
หนังสือมายิกไท - เทศ
ราคาเพียง
199 บาท และสำหรับสมาชิก
นิตยสารอุณมิลิต
เหลือ175 บาท เท่านั้น!
 
ประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญร่วมสร้างพระเจดีย์
และ
ศาลาปฏิบัติธรรม วัดบ้านย้อมพัฒนา จ.มุกดาหาร
อ่านรายละเอียด ที่นี่
ขอเชิญร่วมบูชา
สมเด็จพระแก้วมณีโชติ
วัดสระแก้วปทุมทอง จ.พิษณุโลก

พระสมเด็จแก้วมณีโชติ
มีอายุการสร้างกว่า ๔๐ปี
เป็นพระเครื่องดี
ที่สร้างอย่างพิถีพิถัน ทั้งมวลสาร
และการปลุกเสกถึงสามวาระ
โดยพระคณาจารย์
ผู้มีกิตติคุณเลื่องลือมากมาย

อ่านรายละเอียด ที่นี่
 
 
ทำบุญสงฆ์อาพาธ รพ.สงฆ์
ส่วนหนึ่งของใบอนุโมทนาบัตร
ท่านอาจารย์ ประคอง รุ่นเจริญ

ได้บริจาคเงินเข้า
สมทบทุน"อุณมิลิต"
โรงพยาบาลสงฆ์
นับตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน
จำนวนเงิน 2,000,100 บาท (สองล้านหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
 
ทำบุญสภากาชาดไทย
ใบอนุโมทนาบัตร
ท่านอาจารย์ประคอง รุ่นเจริญ

ได้บริจาคเงินเข้า
สภากาชาดไทย
จำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 
 
Copyright ©2005-2017 :: บ้านอุณมิลิต
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form
Advertisement, contact Tel. (662) 246-9267 Or 089-8824311
ounamilitmaster@hotmail.com
& web_ounamilit@hotmail.com
Last update 24/ 05 / 60