ลาปิซ ลาซูลี่
แหวนแห่งเทพเจ้า

แหวนลาปิส ลาซูลี่

     เป็นแหวนที่สร้างตามศาสตร์มายิกโบราณของชาวไอยคุปต์ที่นับถือพลังสูงสุดในจักรวาล คือพระอาทิตย์แห่งจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่า "รา" รูปธรรมพลังจิตที่มีอำนาจสูงสุดต่อการพัฒนามนุษย์ สู่พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในตัวตนของตนเอง เป็นการเหนี่ยวนำพลังงานทางธรรมชาติเข้าสู่กายมนุษย์ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่กระทบกระเทือนต่อระบบพลังงานทางกรรมที่เป็นฐานการสร้างปรากฏการณ์ชีวิต ที่เรียกว่า "ชะตาชีวิต" อีกทั้งเป็นการพัฒนาพลังงานทางชีวะ ที่เป็นฐานสำคัญประการหนึ่งของ "จิตวิญญาณ" ที่กำลังก้าวสู่การเรียนรู้ต่อการเป็น "อภิจิต" โดยเติมให้เต็มในส่วนที่ขาด และสร้างสมรรถนะฟื้นฟูพลานุภาพทางจิตที่เคยมีแต่เราละเลย

          หลักการ
   ใช้การทำสมาธิแบบลืมตาที่เป็นการรักษาสมรรถนะพลังงานทางจิตวิญญาณที่เรียกว่า สำนึกทางจิต โดยเราอาจรู้จักในคำที่ว่า "สติ-สัมปัชชัญญะ" โดยกำหนดจุดคิดคำนึง(ไม่ใช่การเพ่งอย่างเคร่งเครียดแต่เป็นการนึกถึงเท่านั้น) ที่บริเวณหว่างคิ้วหรือตาที่สาม (จักระที่6) ในสภาวะจิตที่ตื่นคือไม่พยายามบังคับหรือกระทำในลักษณะ สะกดจิตตนเอง แต่ใช้การคำนึงถึงสภาวะอารมณ์ที่ปล่อยวางผ่อนคลายสร้างอิสระในจิตของตนเองอย่างเต็มที่ แล้วกำหนดตัวเราให้เป็นสภาวะเดียวกับจักรวาลหรือธรรมชาติ โดยพยายามรักษาสภาพจิตใจที่เป็นกุศลปล่อยวางในทุกขณะที่สามารถทำได้ประกอบการคำนึงถึงจุดตาที่สาม เพียงเท่านี้พลังอำนาจที่เเท้จริงของจิตวิญญาณก็จะค่อยพัฒนาสู่ความสมดุลพลังอำนาจที่เรียกว่า "พลังแห่งมหภาคหรือจักรวาล" ก็จะหลั่งไหลเข้าสู่ตัวเรา (Sar;โลหิตเเห่งเทพ) ทำให้เรามีอำนาจจิตอำนาจรูปธรรมทางกายที่มั่นคงเสถียรขึ้น จะสังเกตได้จากการมีจิตใจที่เยือกเย็นมั่นคงไม่หวั่นไหว สงบ อันเป็นลักษณะที่แท้จริงของพลังธรรมชาติ จากนั้นเราจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือสรรพสิ่ง คือปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ชีวิตต่างๆจะเริ่มปรับสมดุลสู่จิตปรารถนา เป็นการสร้างภาวะสมดุลทางอารมณ์สู่พลังอำนาจทางกายที่ไร้ขีดจำกัด อย่าง "คิดในสิ่งที่เป็นจริงและเป็นจริงในสิ่งที่คิด"

ดวงเนตรแห่งรา สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งการคุ้มครอง และการยกจิต เข้าถึงปัญญาญาณ

  วัสดุการจัดสร้าง
   เรือนเเหวนขึ้นด้วยเงินแท้อัตรามาตราฐานงานจิวเวลลี่ ที่ 92.5% โดยผสมทองแดงบริสุทธิ์ซึ่งถือเป็นธาตุสำคัญที่ชาวไอยคุปต์เชื่อถือว่า สามารถสื่อกับจิตภายในได้ในวิชาเล่นแร่แปรธาตุของชาวสยามก็เรียกทองแดงว่า "บริสุทธิ์" และโลหะบางชนิดที่ทำให้เกิดการเสริมสร้างพลังงานระหว่างทองเเดงกับเงิน ด้านข้างเรือนเเหวน ตอกสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ "ดวงเนตรแห่งรา"และดาวแห่งการหยั่งรู้ "ซิริอุส" เพื่อเปิดผลึกแห่งจิตให้เข้าสู่ภาวะพลังงานสากล ด้านล่างท้องแหวน เป็นสัญลักษณ์รูปผลึก "เมอร์คาบา" ดาวหกเหลี่ยมที่นับเป็นฐานการกล่าวสู่อำนาจที่เรียกว่า "จิตวิญญาณสากล" คือการเข้าถึงตัวตนที่แท้ของเราโดยให้พลังงานของ "หินแห่งรา" (Lapis-Lazuli) แผ่พลังงานลงสู่ตัวเราด้วยการฉายเงาแห่งสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นี้สู่ร่างกายมนุษย์ (นิ้วที่สวมแหวน)

   หัวแหวนใช้ "ลาปิส ลาซูลี่" (Lapis-Lazuli) คือหินธรรมชาติ ที่ช่วยให้ร่างกายมีพลังอันเข้มแข็งเป็นรูปธรรมในช่วงที่จิตวิญญาณถูกปลุกให้ตื่นขึ้น เป็นหินที่ช่วยเปิดจิตใจออกรับพระผู้เป็นเจ้าปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากอันตรายทางด้านไสยศาสตร์ การคุกคามจากอำนาจเร้นลับจิตวิญญาณ และความรู้สึกหดหู่ หมดกำลังใจ เศร้าหมอง ขณะเดียวกันก็ยังสร้างเสริมทางด้านสติปัญญา กระตุ้นพลังทิพย์ที่อยู่ภายในให้สามารถมองเห็นทุกสิ่งได้ชัดเจนขึ้น

     ลาปิส ลาซูลี่ เป็นหินแห่งสัจธรรม คุณงามความดีอันสมบูรณ์แบบเป็นหินแห่งเทพเจ้าในเนื้อหินสีน้ำเงินเข้มนั้น จะมีละอองทองประสมอยู่(ถือเป็นลักษณะสำคัญในการเลือกใช้หินชนิดนี้นอกจากสี) มันเป็นหินธรรมชาติที่พระราชวงศ์ไอยคุปต์โบราณนิยมใช้อย่างยิ่ง ซึ่งจะพบได้ในประวัติศาสตร์แห่งอียิปต์และยิวสมัยโบราณ และลาปิส ลาซูลี่ ยังเป็นประหนึ่ง "ไพลิน" บนเสื้อคลุมของนักบวชชั้นสูงในสมัยโบราณอีกด้วย ทั้งยังถูกบดเป็นผงเพื่อนำมาทำเป็นเครื่องสำอางตกแต่งดวงตาให้สวยงาม เป็นหินธรรมชาติที่นักพลังจิตระดับโลกต้องมีไว้เพื่อพัฒนาพลานุภาพทางจิตของตนเอง ในสหรัฐอเมริกา ใช้ประกอบการรักษาทางพลังจิตสมัยใหม่ที่เรียกว่า Healing

     เลือกแบบการเจียรนัยรูปหลังเบี้ยหรือโดมอันมีความหมาย ในทางศาสตร์มายิกโบราณถึงท้องฟ้า อันเป็นสัญลักษณ์ของครรภ์แห่งจักรวาลคือ พลังงานแห่งการก่อกำเนิดเเละสร้างสรรค์ เป็นเสมือน เลนซ์ที่รวมพลังงานจักรวาลจากภายนอกเข้าสู่ตัวเรา หัวแหวนเลือกใช้ Lapis-Lazuli เนื้อสีคราม(น้ำเงินเข้ม) เพื่อพลังอำนาจในการเข้าถึงจิตวิญญาณที่สูงสุด (สีคราม ระดับพลังงานแห่งจักระที่6) ทุกชิ้นผ่านการโปรแกรมโดยการแช่ในน้ำมันที่คั้นจากธัญญพืชบริสุทธิ์ ดอกไม้ และอัญมณีทางพลังจิตอีกนับสิบชนิดโดยโปรแกรมกับ พิรามิด สร้างสมดุลเพื่อเสริมสร้างพลังงานของ "หินแห่งรา" ให้ทรงอานุภาพที่สูงสุด (วิธีโปรแกรมพลังจิตเข้าสู่อัญมณีพบครั้งแรกในอารยธรรมไอยคุปต์)