Star Gate
ดวงตราปาฏิหาริย์

วิธิใช้ดวงตราปาฏิหาริย์(Star Gate)
   เนื่องจากเป็นวัตถุประจุพลังงานทางจิตที่ความเข้มในระดับสูงมากผู้ใช้จึงควรระมัดระวังในลำดับแรกต้องทำความเข้าใจ ในหลักการใช้พลังจิตดังนี้ การใช้พลังทางจิตไม่ว่าวิธิใดใดหรือศาสตร์ใดใดระดับคลื่นสมองของผู้ใช้ต้องอยู่ในระดับอัลฟาขึ้นไปเท่านั้น การที่บางคนศึกษาคาถาอาคมและศาสตร์ทางจิตไม่ได้ผลเพราะไม่สามารถปรับระดับคลื่นสมองของตนเข้าสู่ภาวะนี้ได้นั่นเอง ส่วนในการที่ทำไมต้องมีคลื่นสมองในระดับอัลฟาขึ้นไปจึงจะเกิดผลเพราะเป็นคลื่นสมองที่ค่อนข้างจะเป็นระเบียบไม่สับสน จึงส่งพลังงานทางคลื่นความคิดได้ค่อนข้างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดภาวะต่อจิตกับพลังงานทางจิตที่มีอยู่ในภาวะสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   การเข้าภาวะอัลฟ่า
ผ่อนคลายร่างกายให้มากที่สุดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด พยายามปลดเปลื้องภาระทางอารมณ์ออกให้มากที่สุดอย่าเครียด หรือเกร็งการเพ่งเกินไปจะทำให้เกิดความเครียดและผิดวิธีครับ เมื่อผ่อนคลายได้ระดับหนึ่งให้สังเกตว่าเรามีความรู้สึกดังนี้ ร่างกายหายไปเหลือแต่ความรู้สึก ที่เบาสบาย โล่งใจมีความปลอดโปร่งที่สำคัญที่สุดคือมีความสุขใจเมื่อถึงตอนนี้ ให้สร้างความรักที่บริสุทธิ์ที่เรามีแล้วแผ่ให้ทุกสิ่งรอบๆข้างนึกว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเท่านั้น ทำความรู้สึกนี้ให้กระจ่างชัดให้มากที่สุดยิ่งแผ่ความปรารถนาดีออกได้มากเพียงใดก็ยิ่งทรงพลานุภาพทางจิตมากเพียงนั้น พยายามทำความรู้สึกนี้ให้แม่นยำครับ

การประกอบจิตกับดวงตราปาฏิหาริย์
นำดวงตราปาฏิหาริย์มาวางตรงหน้าห่างจากตัว เราประมาณไม่เกินสามฟุตครั้งแรกให้วางบนกระดาษสีขาว(สีอื่นก็ได้แต่สีขาวดีที่สุด)หรือวางบนฝ่ามือก็ได้แล้ว มองดวงตราตรงดวงตาเเห่งมหาเทพรา(Ra)ทำจิตเข้าสภาวะอัลฟาตามคำแนะนำข้างต้น(ภาวะอัลฟา เป็นภาวะปกติที่เราทุกคนมีคลื่นสมองในระดับนี้นาที ๕-๔๐ ครั้งเพียงแต่เราไม่เคยรู้ความจริงข้อนี้เท่านั้น อย่าคิดว่าการฝึกจิตเป็นของยากครับเรื่องนี้เพียงทำความเข้าใจที่ ถูกต้องก็มีความสามารถทางจิตแล้ว เมื่อมองตรงดวงตราปาฏิหาริย์สัก ๑-๕- นาทีจะเริ่มเห็นแสงสีขาวๆตรงนี้คือออร่าที่เราเห็นในระยะเริ่มแรกครับต้องรู้ด้วยว่าการเห็นออร่าได้นั้นภาวะ คลื่นสมองของเราต้องอยู่ในระดับอัลฟาเท่านั้นครับถ้ายิ่งมีระดับคลื่นอัลฟาที่ลึกลงเท่าใดก็ยิ่งเห็นออร่าและ สามารถจำแนกการต่างชั้นของคลื่นพลังงานที่แสดงออกในรูปแสงสีต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น เมื่อเห็นออร่าแล้วพยายามทำใจเราให้ผ่อนคลายให้มากที่สุดจะยิ่งเห็นออร่าชัดขึ้นทำจิตปรารถนาดี แผ่ออกให้ทุกสิ่ง(ยังคงมองที่ดวงตราปาฏิหาริย์)กล่าวคำว่าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเท่านั้น แล้วเข้าความโปร่ง สบายอีกครั้งจากนั้นตั้งจิตปารถนาในสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายๆก่อนส่งความคิดลงไปว่า"… (เรื่องที่ต้องการ)…จงบังเกิดโดยเร็ว"ทำความรู้สึกให้แจ่มชัด (เทคนิคการตั้งคำสั่ง ต้องเว้นคำพูดที่มีผลเชิงลบเช่น ให้หายป่วย ก็ควรเป็น ร่างกายแข็งแรงสบายดีหรือ ขอให้ไม่มีอุปสรรคก็ควรเป็น "มีแต่ความราบรื่นสมหวังทุกประการ") กรอบของเหตุการณ์แรกควรตั้ง เป็นกรอบใหญ่อย่าคาดคั้นเหตุ การณ์มากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ความปรารถนานั้นเกิดช้า เพราะเราเองก็อาจจะไม่ทราบเงื่อนไขการเกิดเหตุการณ์นั้น ได้ทั้งหมดอาจมีบางกรณีที่มีขั้นตอนการเกิดเหตุการณ์นั้นที่ซับซ้อนจะทำให้เกิดช้าหรือไม่เกิดเพราะพลังที่เราส่งไปยังไม่เพียงพอก็ได้ ข้อสังเกตเวลาดวงตราปาฏิหาริย์ทำงานให้สังเกตดูออร่าหากรับเรื่องราวออร่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นขยายขึ้น ชัดขึ้นและมีสีตอบสนองตามเรื่องราวดังนี้ สีแดง-หรือเขียว ทางคุ้มครอง บำบัด รักษา สีเหลือง- ทางด้าน การเงิน สีชมพูทางด้าน ความรัก สีน้ำเงิน ทางด้านติดต่อ การดำเนินธุระกิจ สีม่วง-ฟ้าการทำสมาธิจิตการติดต่อญาณทัศนะ ถ้าเหตุการณ์เกิดยากออร่าที่ดวงตราปาฏิหาริย์จะไม่ชัดเจนไม่ขยายตัวแสดงว่าเหตุการณ์ที่ต้องการนั้นเกิดยาก มีอุปสรรคต้องใช้เวลาหรือทำซ้ำหลายครั้ง ในแต่ละเรื่องจะมีความยากง่ายของคลื่นเหตุการณ์ไม่เท่ากันทั้งตัวเหตุการณ์นั้นและตัวบุคคลที่ปารถนานั้นเอง เรื่องที่ควรระวังคือพยายามอย่ากำหนดเวลาให้เหตุการณ์นั้นเกิดเพราะเราอาจไม่ทราบว่ามีปัจจัยต่อเนื่องอะไรบ้าง การขอแต่ละเรื่องควรใช้เท่าที่จำเป็นพยามยามใช้กรอบใหญ่ของเหตุการณ์ให้มากมีกรณีศึกษาว่าเคยมีผู้ใช้บังคับ ในการเสี่ยงโชคแม้จะได้ผลแต่มีเรื่องกระทบรอบข้างมากมายเพราะกระทบกับภาวะรอบข้างมากคือได้เรื่องหนึ่ง แล้วภาวะของตนไม่เหมาะสมที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดเรื่องไม่พึงประสงค์ตามมามากมายแต่ไม่รุนแรงการขอ จึงต้องใช้ปํญญาพิจารณาใคร่ควรญโดยเฉพาะการกระทบกับตัวบุคลทั้งโดยเฉพาะตัวและเป็นส่วนรวม หากยังไม่ตั้งความปารถนาก็ให้ต่อจิตแล้วกล่าวว่า"สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเท่านั้น" การมองดวงตราปาฏิหาริย์จับจ้องออร่าประมาณวันละ ๑๕ นาทีก็จะมีผลทำให้เราทรงจิตตานุภาพได้ไม่ยาก เพราะรูปทรงและคลื่นพลังงานที่แผ่ออกจะเหนี่ยวนำให้การปรับโครงสร้างสนามพลังงานรอบตัวเราให้มี คลื่นพลังงานที่มีคุณภาพดีขึ้น ท่านที่ต่อจิตชำนาญแล้วเพียงสวมใส่ดวงตราปาฏิหาริย์กำหนดความปารถนาก็ปรับคลื่นเหตุการณ์ตามประสงค์ได้ การสวมใส่ให้ห้อยกะระดับเหนือลิ้นปี่ประมาณ ๑-๒ นิ้วก่อนนำมาห้อยให้ต่อจิตตามที่แนะนำขอความคุ้มครอง อำนวยผลสำเร็จจะมีผลมหาศาลเพราะมีพลังงานทางจิตในระดับสูงมากท่านที่มีสัมผัสทางจิตให้ระมัดระวัง อย่าสัมผัสโดยตรงเพราะอาจต้านพลังงานในมิติสะท้อนไม่ได้ การห้อยดวงตราปาฏิหาริย์และการปรับเหตุการณ์ตามจิตปารถนาให้คำนึงถึงคุณภาพจิตที่ใช้ต้องไม่มีเจตคติเชิง ลบปนเพื่อไม่ให้ผลเชิงลบเกิดปนเนื่องจากเราส่งจิตไม่บริสุทธิพอนั่นเองเราจึงต้องประคองอารมณ์ในทุกขณะ ให้คิดดีทำดีจะมีผลมากชนิดคาดไม่ถึงเลยครับ ท่านที่สงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ๐๙-๑๓๑๒๑๔๕ หรือจดหมายสอบถามที่ตู้ปณ.๒๒ ปณฝ.ประดิพัทธ์ กทม.๑๐๔๐๔ แห่งเดียวเท่านั้น อนึ่งศาสตร์นี้เพิ่งเผยแพร่ครั้งแรกการฟังการวิพากษ์วิจารณ์ ให้คำนึงกฎเกณฑ์ในกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะบางครั้งอาจกระทบกับความเชื่อเดิม